Fundacja Przyjaciele Martynki

Loading…

Kryzys w cyklu rozwoju rodziny

Zobacz więcej...
  • 0
  • 1
  • 2

Serial killer a Rekonstrukcyjna terapia interpersonalna Lorny Smith Benjamin - seminaria online

Zapraszamy ponownie. Tym razem na cykl 3 seminariów:

1 i 2 część poświęcona będzie głównym założeniom, koncepcją i zasadom prowadzenia rekonstrukcyjnej terapii rekonstrukcyjnej Lorny Smith Benjamin.

Seminaria odbędą się 27 listopada, 4 grudnia w godz. 20.00 do 22.00 i prowadzone będą przez mgr Hannę Michalską

3 część poświęcona będzie problematyce różnych definicji "serial killer" (również obejmujących definicje FBI) oraz analizę traumatycznego rozwoju serial killer w świetle teorii ewolucjonistycznej teorii motywacji i rekonstrukcyjnej terapii interpersonalnej podejścia Lorny Smith Benjamin obędzie się w listopadzie (dokładną datę podamy wkrótce) w tych samych godzinach i prowadzone będzie przez dr Giulię Calabria

 

Cena uczestnictwa w cyklu seminariów to 240 zl.

Link rejestracyjny do pierwszego (27 listopada) znajduje się tutaj

 

Począwszy od analizy dynamiki motywacyjnej dziecka, którego rodzic jest jednocześnie źródłem strachu (aktywacja systemu motywacyjnego obrony) i źródłem ukojenia (aktywacja systemu motywacyjnego przywiązania), która stanowi istotę przywiązania zdezorganizowanego w pierwszym dzieciństwie, poprzez rozwój strategii kontrolujących w okresie przedszkolnym, postaramy się przedstawić jak poczynając od tego typu interakcji dziecko-rodzic rozwijają się różne ścieżki psychopatologii. Mówiliśmy bowiem o tym, iż przywiązanie zdezorganizowane w pierwszym dzieciństwie stanowi jądro psychopatologii, ale w trakcie dalszego rozwoju muszą zaistnieć inne czynniki, by rozwinął się obraz kliniczny opisywany przez kryteria DSM.

Lorna Smith Benjamin, bazując na koncepcji wewnętrznych modeli operacyjnych przywiązania Bowlbiego stworzyła swoje kategorie ich opisu Structural Analysis of Social Behavior (SASB) oraz innowacyjną terapię pacjentów z zaburzeniami osobowości - rekonstrukcyjną terapię interpersonalną (IRT).

 

O tym jak wzorce przywiązania, ich wewnętrzne modele operacyjne mogą ujawniać się w trakcie psychoterapii obszernie traktuje książka G.Liottiego i F.Monticelliego: "Teoria i klinika przymierza terapeutycznego", do jej lektury zainteresowane osoby odsyłamy (więcej o książce tutaj ). 

Seminaria online odbędą się 27 listopada, 4 grudnia i 11 grudnia (prowadzone przez dr Giulię Calabria)