Fundacja Przyjaciele Martynki

Loading…

Kryzys w cyklu rozwoju rodziny

Zobacz więcej...
  • 0
  • 1
  • 2

seminaria planowane na 2021 r. - Giuseppe Craparo

Spis treści

Seminaria prowadzone przez dr. Giuseppe Craparo

 

Przymierze terapeutyczne - w dniu 11 grudnia w godzinach od 15.00 do 17.00

Cena uczestnictwa w seminarium to 90 zł.

Link do forlularza rejestracyjnego tutaj

Konstrukt sformułowany na polu teorii psychoanalitycznej  - przymierze terapeutyczne – jest jedną z ważniejszych zmiennych stanowiących predyktor skuteczności działania psychoterapeutycznego. Przez przymierze terapeutyczne rozumie się wzajemną i świadomą współpracę pacjenta i terapeuty w dążeniu do osiągnięcia jasnych określonych zadań i celów oraz jakość afektywną więzi terapeutycznej (Bordin, 1979). Nawet jeśli początkowo odnosił wiązało się ono z dynamiką przeniesieniową/przeciwprzeniesieniową, przymierze terapeutyczne odnosi się również do „realnej relacji” pomiędzy analitykiem a pacjentem: rozumiejąc przez realną relację to, co nie ma związku z przeniesieniem, jak przykładowo style przywiązania. Na seminarium przedstawiony zostanie rys historyczny i koncepcyjny przymierza terapeutycznego oraz przedstawione zostaną sposoby ułatwiające jego nawiązanie.

  

 

Przeniesienie/przeciwprzeniesienie somatyczne - w dniu 22 stycznia 2022 r. w godz. od 15.00 do 17.00

Cena uczestnictwa w seminarium to 90 zł.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Związek psyche-mózg. Ostatnie odkrycia neuronauki afektywnej umożliwiają docenienie komunikacji prewerbalnej i presymbolicznej, czyli sensorycznej i afektywnej pomiędzy pacjentem a terapeutą. Żadne oddziaływanie psychoterapeutyczne nie może odbyć się bez oczuć i emocji, które przenikają diadę, również na płaszczyźnie przeniesieniowej i przeciwprzeniesieniowej. Poczynając od tego założenia, na seminarium  starać się będziemy wyjaśnić - odwołując się do przykładów klinicznych – konstrukt „przeciwprzeniesienia somatycznego” czyli somatycznych reakcji terapeuty na przeniesienie somatyczne pacjenta.  

Freud i Janet - w dniu 26 marca 2022r. w godz. od 16.00 do 18.00

Cena uczestnictwa w seminarium to 200 zł. 

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Jakie są różnice pomiędzy Janetem a Freudem w ich rozumieniu traumy psychicznej? Jeśli dla Janeta, trauma wiąże się ze sferą emocjonalną i ze zniekształceniami świadomości, które skutkują dysocjacją osobowości, dla Freuda koniecznością jest rozważenie nieświadomego i wyobrażeniowego doświadczenia podmiotowego straumatyzowanego pacjenta. Nawet jeśli odmienne, oba modele teoretyczne mogą być zostaną przedstawione jako mogące „prowadzić ze sobą dialog” , tak by nakreślić pełniejszą i bardziej złożoną reprezentację traumy psychicznej i tworzyć stosowne oddziaływania psychoterapeutyczne.