Fundacja Przyjaciele Martynki

Loading…

Kryzys w cyklu rozwoju rodziny

Zobacz więcej...
  • 0
  • 1
  • 2

seminaria planowane na 2021 r. - Maria Puliatti

Spis treści

Seminaria prowadzone przez włoskich psychoterapeutów

Dr. Maria Puliatti

 

22 listopada zapraszamy seminarium o neorozwoju po traumie.

Poniżej  samej Dr Marii Puliatti wprowadzenie do teoretyczno-warsztatowego webinaru, który odbędzie się 22 listopada w godz. od 13.00 do 15.30. Koszt uczestnictwa to 140 zł.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj 

Wprowadzenie do psychoterapii sensomotorycznej

Maria Puliatti

 

 

Psychoterapia Sensomotoryczna (Sensorimotor Psychoterapy: Fisher & Ogden, 2009; Ogden & Minton, 2000; Ogden, Minton & Pain, 2006) jest podejściem do zaburzeń posttraumatycznych, a gólnie do psychoterapii, rozwiniętym w latach 80, które ukierunkowane jest w szczególny sposób na pracę nad wspomnieniami somatycznymi (zapisanymi w ciele) traumatycznych doświadczeń i deficytów przywiązaniowych. Integrując koncepcje i strategie oddziaływania pochodzące zwłaszcza z Hakomi Method (Kurtz, 1990), psychoterapii psychodynamicznej, poznawczej i somatycznej,zwracając szczególną uwagę na samowiedzę ciała, mindfulness i ruch ciała psychoterapia sensomotoryczna proponuje przede wszystkim oddziaływania zwane bottom-up, które uprzywilejowawszy inside bardziej niż insight (Rand & Fewster, 1997), ukierunkowane są na powtarzające się i trudne do kontrolowania odczucia fizyczn, zahamowanie pewnych działań, intruzje somato-sensoryczne charakterystyczne dla nierozwiązanych traum; szczególnie zaś uczy terapeutę na wykorzystywanie oddziaływań skoncentrowanych na ciele po to, by zmniejszyć nasilenie tych objawów i by wspierać zmiany na poziomie poznawczym, emocji systemów przekonań lub też zdolności wchodzenia w relacje z innymi. Chodzi więc o podejście typu bottom-up, które obejmuje odpowiedzi posttraumatycne wynikające z “braku regulacji procesów sensomotorycznych i emocjonalnych oraz zahamowania skutecznego przepracowania poznawczego” (Ogden, 2007).

 

Wbinar będzie miał charakter teoretyczno- warsztatowy, poczynając od traumy, pamięci proceduralnej, przedstawiając bazę psychoterapii sensomotorycznej poruszać będzie to, jak pracować w sposób bottom-up. Wyjaśnione zostaną fazy terapii traumy, ze skupieniem większej uwagi na fazie pierwszej: stabilizacji oraz panoramie oddziaływań sensomotorycznych pomocnych w terapii.

Uczestnicy nauczą się rozpoznawania somatycznych markerów aktywacji (hiper-hipo) oraz wykorzystywania odpowiednich technik regulacji.

 

W szczególności: 

 

  • Okno tolerancji: psychoedukacja
  • Trauma w ciele: ćwiczenia
  • Komunicacja somatyczna: ćwiczenia
  • Obserwacja ciała i somatycznych markerów aktywacji: ćwiczenia
  • Zasoby somatyczne dla auto – regulacji systemu nerwowego: ćwiczenia