Fundacja Przyjaciele Martynki

seminaria planowane na 2021 r.

Spis treści

 
 

Rok 2021, na tyle, na ile czas nam pozwoli, poświęcimy temu, co wiemy o różnych przejawach aktywności u człowieka systemu drapieżczego.

Dziękujcie Liottiemu, że ten ciemny aspekt natury człowieka poruszył, a my będziemy się jedynie starać rozwinąć... 

Do tej pory o destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej mówił nam dr Enrico Costantini (więcej informacji tutaj), zaś w grudniu  2020 dr Giulia Calabria dzielić się będzie tym, co wiadomo na temat serial killer  (więcej tutaj). Dr Giulia Calabria już nam obiecała podzielić się wiedzą o zabójcach zwanych "Aniołami Śmierci"

 

A ponieważ doczekaliśmy się w końcu diagnozy traumatycznego rozwoju i złożonej traumy w ICD-11 program naszych seminariów i szkoleń dotyczył będzie oczywiście tej problematyki.

Przywiązanie zdezorganizowane (dziś coraz częściej zwane traumą przywiązaniową) uznawane jest przez wielu badaczy za prototyp traumy relacyjnej i równocześnie jądro wszelkiej psychopatologii (stanowi warunek konieczny lecz niewystarczający dla jej rozwoju) wiele miejsca poświęcimy problematyce samego przywiązania zorganizowanego w najwcześniejszym dzieciństwie (Liotti’s model)  ale też wiele miejsca poświęcimy w tym roku rozwojowi prenatalnemu i „narodzinom matki”, dzięki badaniom neuronaukowym wiemy bowiem, że dla kobiety ciąża jest okresem, w którym następuje wiele zmian nie tylko na płaszczyźnie psychicznej ale również neuroanatomicznej. Wzbogaci to z pewnością "Liotti's model"

Kontynuując wątek przywiązania zdezorganizowanego w najwcześniejszym dzieciństwie omówimy formowanie się w diadzie główny opiekun - dziecko strategii kontrolujących po przywiązaniu zdezorganizowanym, spróbujemy prześledzić ścieżki rozwojowe zaczynające się przywiązaniem zdezorganizowanym w toku dalszego rozwoju, poprzez adolescencję, kiedy to często możliwe jest już wyraźne określenie zmierzania tych ścieżek rozwojowych w kierunku określonych obrazów zaburzeń psychicznych wymienianych przez DSM i omówić główne zasady skutecznych oddziaływań psychoterapeutycznych (odwołując się do badań nad neuroplastycznością mózgu w trakcie całego okresu życia jednostki)  

Czy więc traumatyczny rozwój jawi nam się jako wyrok?

Oczywiście, że nie to chcemy przekazać!

By pokazać poniekąd „drugą stronę medalu” wiele miejsca poświęcimy problematyce rezyliencji, bo nie każda trauma może prowadzić do psychopatologii. A nawet jeśli prowadzi, to zawsze można myśleć o neorozwoju.

23 września, w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium prowadzone przez Hannę Michalską

"Model wzajemnej regulacji" Eda Tronika.

Coraz częściej teoria przywiązania uznawana jest za teorię wzajemnej regulacji, albo inaczej regulacji interpodmiotowej. Wiele naszych seminariów w następnym roku do koncepcji regulacji interpodmiotowej będzie się odwoływać, stąd osobne seminarium na ten temat.

 

30 września, w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium prowadzone przez Hannę Michalską

"Janetowskie korzenie psychoterapii sensomotorycznej"

Ponieważ do myśli Pierra Janet sięgamy często, a 22 listopada br. dr Maria Puliatti poprowadzi teoretyczne warsztatowe seminarium wprowadzające do psychoterapii sensomotorycznej, pragniemy przybliżyć jak bardzo podejście to bazuje na myśli Janeta.

1 października, w godz. od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium prowadzone przez Hannę Michalską

"Emocje i dynamika motywacyjna wzorców przywiązania"

Seminarium na żądanie: "Zaburzenia psychosomatyczne czy dysocjacja somatoformiczna".   Koszt uczestnictwa to 60 zł. Link do formularza rejestracyjnego tutaj Po dokonaniu rejestracji prosimy o dokonanie opłaty na konto Fundacji 09 1050 1520 1000 0023 6607 5881. Po zaksięgowaniu się środków rejestracja zostanie potwierdzona, mailowo zaś zainteresowani otrzymają link do odtworzenia rejestracji wraz z hasłem. Seminarium można sobie wówczas odtworzyć w dogodnym dla siebie czasie.