Fundacja Przyjaciele Martynki

Dezorganizacja systemu opieki u opiekuna a przywiązanie zdezorganizowane u dziecka

Seminarium odbędzie się 14 stycznia w godzinach od 20.00 do 22.00.

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

 

Wiele czasu poświęciliśmy omówieniu problematyki "przywiązanie zdezorganizowane a rozwój osobowości", z pewnością poruszymy ważną dla nas problematykę "przywiązanie zdezorganizowane a trudności w nauce". Teraz jednak chcielibyśmy zaprosić na seminarium poruszające problematykę "dezorganizacji systemu motywacyjnego opieki u opiekuna a dezorganizacja przywiązania dzicka", kiedy bowiem od analizy jednostki przejdziemy do analizy diady "dziecko opiekun" to samo zjawisko "dezorganizacji przywiązania" jawi nam się zupełnie inaczej.

Ponieważ zaś seminarium to wymaga zmiany punktu widzenia, poprzedzimy je seminarium mówiącym o przejściu od przywiązania do interpodmiotowości. By takie przejście zrobić odwołamy się przede wszystkim do badań Karlen Lyon-Ruth oraz grupy z Lozanny i ich badań na temat komunikacji w "trójkącie pierwotnym", czyli triadzie "matka, ojciec, noworodek"

Seminarium poprowadzi mgr Hanna Michalska

Max. ilość uczestników - 15 osób

Cena seminarium: 95 zł. 

 

Seminarium online odbędzie się 26 listopada w godzinach od 20.00 do 22.00

Na seminarium obowiązują wcześniejsze zapisy, link do formularza rejestracyjnego tutaj