Fundacja Przyjaciele Martynki

17 listopada 2016, w godzinach od 15.30 do 18.30 zapraszamy na seminarium o koncepcji rezyliencji rodziny, ponieważ problematyka łączy się ściśle z problematyką traumy i rezyliencji postaramy się połączyć to seminarium z seminarium na temat międzypokoleniowej transmisji rezyliencji (więcej tutaj )

Kryzysy stanowią integralną część ludzkiego rozwoju. Mówimy o nich, że są normatywne. Spotykają nas w życiu również nienormatywne kryzysy, które mogą stanowić wydarzenia potencjalnie traumatyczne. Takimi krytycznymi wydarzeniami jest niemożność posiadania biologicznego dziecka dla pary małżeńskiej a dla dziecka opuszczenie przez biologicznych rodziców. Jak powiada Antonio D'Andrea z tych dwóch historii znaczonej brakiem może powstać piękna wspólna historia rodziny adopcyjnej.

Będziemy mówić o traumatycznym rozwoju, tak jak omawiają go G. Liotti i B. Farina, o traumie prenatalnej ale również o rezyliencji relacyjnej i rozwoju po potencjalnie traumatycznym wydarzeniu. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie są mechanizmy, które wobec potencjalnie kryzysowego, więc potencjalnie traumatycznego wydarzenia pozwalają na wyjście z kryzysu w kierunku zaburzeń posttraumatycznych lub w kierunku ponownego wzrostu. W takim kontekście problematyka niepłodności dotykającej pary małżeńskie stanowi kryzys nienormatywny i może być rozważana jako wydarzenie potencjalnie traumatyczne. W analogiczny sposób możemy spojrzeć na problematykę opuszczenia dziecka. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez G. Liotti i B. Farina:

1. Ewolucyjnie celem rozwoju ludzkiego mózgu i umysłu jest „zarządzenie” coraz bardziej złożonymi  relacjami międzyludzkimi. Jeśli relacje te są zaburzone i traumatyzujące, rozwój mózgu jednostki -wręcz na poziomie struktur neurobiologicznych, które leżą u jego podstaw – może podlegać negatywnej modyfikacji.

2. Psychopatologię wynikającą z traumatycznego rozwoju można wyprowadzić z dys-integracji (braku integracji – przyp. tłum.) struktur i funkcji, których celem jest adaptacja do środowiska interpersonalnego, a które rozwijają się w pierwotnych z nim (środowiskiem interpersonalnym – przyp. tłum.) kontaktach. (Giovanni Liotti, Benedetto Farina: „Traumatyczny rozwój. Etiopatologeneza, diagnoza i terapia wymiaru dysocjacyjnego” Raffaello Cortina Editore 2011).

W takim kontekście problematyka tworzenia się rodziny adopcyjnej, a wcześniej niepłodności dotykającej pary małżeńskie stanowiącej kryzys nienormatywny i mogący być wydarzeniem potencjalnie traumatycznym oraz w podobny sposób rozpatrywana problematyka opuszczenia dziecka, jawi nam się w zupełnie nowym świetle. 

Spoglądając na rodzinę adopcyjną w świetle koncepcji rezyliencji rodziny myślę, że na cykl rozwoju takiej rodziny możemy spoglądać z uzasadnionym optymizmem.

 Seminarium skierowane jest do wszystkich profesjonalistów stykających się w swej pracy z problematyką rodziny (asystentów rodziny, pracowników społecznych, koordynatorów pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych, kuratorów sądowych, psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów )

Cena seminarium 90 zł (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe i zaświadczenie o uczestnictwie)

Seminarium jest wprowadzeniem do naszego nowego projektu "Asystent rezyliencji rodziny", którego realizację planujemy na następny rok o projekcie "Asystent rezyliencji rodziny"