Fundacja Przyjaciele Martynki

By dziecko mogło zobaczyć w rodzicach ludzi - co mu jest potrzebne?

Kontrowersyjny tytuł... ale jest pewna koncepcja, która pozwala to zrozumieć. Mianowicie koncepcja traumy jako naruszenia naturalnego porządku rzeczy.

Będzie więc o tym, jak rozpoznać rodziców pomimo wczesnodzięcięcej traumy relacyjnej

Szczegóły wkrótce