Fundacja Przyjaciele Martynki

Ciało, które się uczy - seminarium z Eleną Simonetta

Mamy nadzieję, że wkrótce podamy aktualne terminy nowych seminariów online

"Ciało, które się uczy" - zapożyczyliśmy od tytułu książki Eleny Simonetta, psychologa, psychoterapeuty, psychotraumatologa, psychologa rehabilitacji psychiatrycznej, europejskiej konsultantki EMDR, terapeuty sensomotorycznego.

Począwszy od analizy wieloczynnikowej trudności w uczeniu się, ukazuje w niej jak aspekty poznawcze tych trudności powinny zostać określane i opisywane za pomocą terminu, który lepiej go wyraża: dysgnozja.

Ścisły związek dysgnozji z traumatycznymi konsekwencjami stylów przywiązania lękowego i zdezorganizowanego prowadzi badaczy do ujmowania dysgnozji często jako prawdziwej trudności w uczeniu się, i jako jednej ze strategii kontrolujących, które ze swej strony są sposobami przystosowania się do traum przywiązaniowych.

Wszystkiego tego dowiedzą się zainteresowani od dr Simonetty równiż tego, iż dysgnozja wymaga przede wszystkim stosownej psychoterapii, by później zająć się rehabilitacją poznawczą (dyskalkuli, dysleksji, czy też dysortografii) za pomocą innowacyjnych sposobów rehabilitacji, takich jak np. TEP-RED.

 

Seminaria skierowane są przede wszystkim do psychologów szkolnych i psychoterapeutów pracujących z dziećmi.