Fundacja Przyjaciele Martynki

nasza działalność szkoleniowa

Przez ostatnie lata bardzo skupiliśmy się na tym, by przekazać to, co wiadomo na temat traumy relacyjnej, ponieważ jest to ten rodzaj traumy, który jest najbardziej brzemienny w konsekwencje psychopatologiczne.

Bardzo wiele dla zrozumienia "toksyczności" tego rodzaju traumy wniosły seminaria, jakie zgodził się dla nas poprowadzić dr Enrico Constantini - jeden z pierwszych współpracowników Giovanni Liottiego - na temat destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej. Przedstawił nam socjologiczne i psychologiczne wyjaśnienia jej genezy. Czas pokaże, czy ze względu na dynamikę motywacyjną sprawcy traumy relacyjnej wprowadzony zostanie pierwszy podział sytuacji potencjalnie traumatycznych.

Wiele mówiliśmy na naszych seminariach również o dynamice motywacyjnej u osoby znajdującej się w sytuacji potencjalnie traumatycznej i o mechanizmie traumatyzacji. Wiele dzisiaj mówi się o tym, że sytuacja potencjalnie traumatyczna zmienia się w traumatyczną dlatego, iż osoby, które musiały z taką sytuacją się zmierzyć pozostają później samotne i nie otrzymują należytego wsparcia.

Odwołując się do tego, co do zrozumienia optymalnego rozwoju i traumatycznego rozwoju wnosi teoria poliwagalna Porgersa oraz ewolucjonistyczna teoria motywacji Liottiego, mówiliśmy o tym, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne w różnych okresach rozwoju: od niemowlęctwa, przez okres przedszkolny, szkolny, dojrzewania aż po dorosłość.

Wiele też miejsca poświęciliśmy temu, jakie wskaźniki werbalne i niewerbalne komunikacji z dorosłym pacjentem już na pierwszej sesji terapeutycznej pozwalają terapeucie zrozumieć, że może mieć przed sobą osobę po traumie rozwojowej.

 

Proponując ponownie możliwość uczestnictwa w tych seminariach, które już się odbyły, w roku 2020 proponujemy seminaria i szkolenia, których tematyka dotyczy generalnie przejścia od tzw. "psychologii mono-personalnej" do "interpersonalnej". Ich bazę zaś stanowi ewolucjonistyczna teoria motywacji Giovanni Liottiego, więcej na temat tej teorii i psychoterapii na niej opartej tutaj.

Interpersonalne systemy motywacyjne rozumiane są jako systemy neurobiologiczne lub też jako algorytmy przetwarzania informacji i organizowania różnych form doświadczenia na poziomie motywacji interpodmiotowości i nadawania znaczenia doświadczeniu, wiele mówić więc będziemy nie tylko o traumie, ale też o relacyjnej rezyliencji i rezyliencji rodziny rozumianej jako system relacji.

Program seminariów:

Jesień 2020

3 i 25 września - Wprowadzenie do psychotraumatologii (więcej tutaj )- lista na te seminaria jest już zamknięta

4 września - Trauma przywiązaniowa

9 września - Neurobiologia przywiązania bezpiecznego i zdezorganizowanego (więcej tutaj )

11 września - Przywiązanie a ewolucjonistyczne formowanie się umysłu

17 września - Bio-psycho - społeczna reprezentacja ciała (więcej tutaj )

24 września - Normatywne i nienormatywne kryzysy rodziny (więcej tutaj )

16 października - Emocje w psychoterapii poznawczo-ewolucjnistycznej

23 październik - Korzenie współczesnej psychotraumatologii - Giuseppe Craparo - Ponowne odkrywanie Pierre Janeta (więcej tutaj )

20 listopada - Teoria przywiązania - taka, jaką stworzył Jhon Bowlby (więcej tutaj )

 

 

 

Marzec 2020

 

 

 

Kwiecień 2020

02 kwietnia - Interpodmiotowość według ewolucjonistycznej teorii motywacji

02 kwietnia - Strategie kontrolujące formujące się po wczesnodziecięcym przywiązaniu zdezorganizowanym

15, 22 i 29 kwietnia - Trauma i rezyliencja w świetle teorii Liottiego i teorii rozwoju rodziny Scabini i Cigoli (więcej informacji tutaj

21 kwietnia - Infante research a terapia dorosłych (więcej informacji tutaj )

16 i 30 kwietnia - rekonstrukcyjna terapia interpersonalne Lorny Smith Benjamin (więcej tutaj

24 kwietnia - Systemy motywacyjne jako systemy neurobiologiczne - co mówi neuronauka

27 kwietnia - Efekt jeżozwierza, czyli jak podać rękę skrzywdzonemu dziecku

28 kwietnia - Kryzysy normatywne i nienormatywne - między traumą a rezyliencją (więcej informacji tutaj )

 

Seminaria, które się już odbyły

9 stycznia "Ewolucjonistyczna teoria motywacji; co wnosi do różnych podejść psychoterapeutycznych" (więcej informacji tutaj)

 

15 stycznia oraz 29 lutego (na te terminy lista uczestników jest już zamknięta) oraz powtórzenie tego seminarium 21 stycznia i 3 marca  "Neurobiologia przywiązania bezpiecznego i zdezorganizowanego a rozwój interpodmiotowości" (więcej informacji na temat seminarium tutaj )

17 stycznia "Emocje w psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej (więcej informacji na temat tego seminarium tutaj)

24 stycznia, 14 lutego i 6 marca "Kiedy >>rodzina przyjmuje życie<<; adopcja - między traumą porzucenia a rezyliencją rodziny adopcyjnej" (więcej o seminarium tutaj)

4 lutego - Liotti's model w świetle teorii poliwagalnej Porgersa (więcej informacji tutaj

5 lutego - Systemy motywacyjne jako algorytmy przetwarzania informacji bottom up (więcej informacji tutaj

 20 i 27 lutego oraz 12 marca "Syntonia w rozwoju i w psychoterapii" (więcej informacji tutaj)

25 lutego, 11 i 26 marca - Trauma i rezyliencja w świetle teorii przywiązania i teorii rozwoju rodziny (więcej informacji tutaj

28 lutego "Psychosomatyka PNEI a ewolucjonistyczna teoria motywacji Liottiego" (więcej informacji tutaj

03 marca - Neurobiologia przywiązania bezpiecznego i pozabezpiecznego a rozwój interpodmiotowości cz.II (więcej tutaj )

04 marca - Liotti's model w świetle teorii poliwagalnej Porgersa (więcej tutaj )

12 marca - Procesy syntonizacji interpersonalnej cz. III

17 marca - Emocje w psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej

19 marca - Ufność ve. nieufność epistemiczna: od traumy rozwojowej do rezyliencji (więcej tutaj )

 20 marca - interpersonalne systemy motywacyjne w trójpokoleniowej rodzinie

24 marca - Trauma a interpodmiotowość (więcej tutaj)

25 marca - Trauma przywiązaniowa w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji

 

Czekamy jeszcze na terminy seminariów online z dr Constantinim o destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej i z dr A. Tombą o dysocjacji strukturalnej osobowości u dzieci i młodzieży, oraz na termin warsztatu z PiTiPies. 

 

1. Na najbliższym seminarium, które odbędzie się 11 lutego mówic będziemy o tym jak teorię motywacji Liottiego uzupełnia teoria poliwagalna Porgesa oraz o tym jak obie teorie podkreślają psycho-somatyczny wymiar doświadczeń traumatycznych. Więcej informacji na temat tego seminarium tutaj  

2. W dniu 14 lutego zapraszamy na seminarium, na którym dr Maurizio Brasini przedstawi nam to, co nowego - nie tylko do psychologii rozwojowej dziecka, ale też do rozumienia czynników wpływających na zmianę w psychoterapii - w zrozumienie relacyjności człowieka wnoszą badania zainicjonowane przez badaczy nurtu infante research, czyli o przejściu od badań nad interpodmiotowością do badań nad syntonią, synchronią i tym, co Liotti określał jako "strukturalne sparowanie się motywacji" u uczestników znaczącej dla nich interakcji. Więcej informacji o seminarium tutaj

3. w dniach 22 lutego i 14 marca zapraszamy zaś na seminarium, które będzie kontynuacją seminarium z 14 lutego. Poprowadzi je również dr Brasini i mówić będzie właśnie o syntonizacji systemów motywacyjnych, oraz wykaże, iż psychoterapeuta opierający swoją pracę na ewolucjonistycznej teorii motywacji jest też z założenia psychoterapeutą systemowym.

4. W dniu 1 marca zaplanowane jest drugie seminarium, które poprowadzi dr Alessia Tomba na temat teorii dysocjacji strukturalnej osobowości oraz podejść i narzędzi w psychoterapii dzieci, u których występują zaburzenia potraumatyczne. Seminaria będą powtórzone, daty podane zostaną w terminie późniejszym. Więcej informacji o tym seminarium znajduje się tutaj

5. Dr Fabio Monticelli poprowadzi zaś drugą edycję szkolenia na temat "klinicznego zastosowania ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego". Więcej o szkoleniu tutaj  

 

LISTOPAD 2019 R:

22 LISTOPADA, 3 i 17 GRUDNIA

REZYLIENCJA W ŚWIETLE TEORII PRZYWIĄZANIA (więcej informacji tutaj )

 27 LISTOPADA

INTERPODMIOTOWOŚĆ WG. BADACZY INFANTE RESEARCH; ZNACZENIE DLA ROZWOJU I PSYCHOTERAPII (więcej tutaj )

28 listopada 

RODZINA, ROZWOJOWE KRYZYSY NORMATYWNE I NIENORMATYWNE - MIĘDZY TRAUMĄ A REZYLIENCJĄ

29 LISTOPADA 

DESTRUKCYJNA AGRESYWNOŚĆ MIĘDZYLUDZKA CZ.II (więcej informacji  tutaj )

 7 grudnia

WPROWADZENIE DO CONTROL-MASTERY THEORY (więcej informacji tutaj)

10 grudnia

OD PRZYWIĄZANIA DO INTERPODMIOTOWOŚCI (więcej informacji tutaj )

11 grudnia

TRAUMA PRZYWIĄZANIOWA I STRATEGIE KONTROLUJĄCE PO WCZESNYM PRZYWIĄZANIU ZDEZORGANIZOWANYM ( więcej informacji tutaj )

8. 12 grudnia

LIOTTI'S MODEL A DYSOCJASJA STRUKTURALNA OSOBOWOŚCI - PODEJŚCIA I NARZĘDZIA DO TERAPII DZIECI (więcej na ten temat tutaj ) zainteresowanych zapraszamy na III edycję wiosną 2020 r.

9. 16 grudnia i 10 stycznia

MODEL PSYCHOPATOLOGII ROZWOJOWEJ WG. LIOTTIEGO (więcej informacji tutaj ) 

10. 18 grudnia

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU NASIĄKNIE - NEUROBIOLOGIA TRAUMY WCZESNODZIECIĘCEJ ( więcej informacji tutaj )

 

 

http://www.fundacjaprzyjacielemartynki.pl/aktualno%C5%9Bci/244-syntonia-w-rozwoju-i-w-psychoterapii-seminarium-on-line.html