Fundacja Przyjaciele Martynki

Interpodmiotowość czy intersubiektywność? - oto jest pytanie

Czas by było z takim problemem się zmierzyć i trochę ładu terminologicznego wprowadzić.

Zacznijmy od słowników. Ponieważ książki tłumaczymy z języka włoskiego, do słownika języka włoskiego zajrzyjmy. 

http://www.treccani.it/vocabolario/intersoggettivita

Intersoggettivita' (intepodmiotowość) -mianownik rodzaju żeńskiego -[pochodzi od interpodmiotowy]. – W filozofii - związek pomiędzy większą liczbą podmiotów lub cecha charakterystyczna tego, co jest interpodmiotowe.

Pochodzi od "intersoggettivo", sprawdźmy i to pojęcie 

intersoggettivo (interpodmiotowy) przymiotnik [złożenie z inter- i podmiot2]. – W filozofii - to, co dotyczy większej liczby podmiotów, co zachodzi między podmiotem a podmiotem: związek interpodmiotowy, relacja interpodmiotowa, komunikacja interpodmiotowa, charakter interpodmiotowy.

 Odsyła nas poraz kolejny do przymiotnika Soggettivo (podmiotowy), sprawdźmy więc i to

http://www.treccani.it/vocabolario/soggettivo

podmiotowy (dawniej suggettivo) przymiotnik [z późnego łacińskiego subiectivus, pochodzącego od subiectum: przymiotnik podmiot i patrz subiettivo]. – 1. a. To, co odnosi się do podmiotu, co ma podstawy w podmiocie: podmiotowa wartość oceny. Bardziej specyficznie, jako pojęcie w filozofii i w psychologii, określa tak to, czego istnienia nie można rozważać w oderwaniu od związku z myśleniem, jak i to, co zwykle opisuje jedną tylko świadomą jednostkę, w przeciwieństwie do tego, co wspólne jest dla wszystkich jednostek.

b. (opuszczamy zastosowanie w prawie). 

c. to co odzwierciedla osobiste idee i uczucia, indywidualne preferencje: ocena, osąd osobisty (tu akurat pasuje i "subiektywny"), itd.

 

Skąd więc tłumaczenie na język polski "intersubiektywność"?

Dalej będzie o przekroczeniu solipsyzmu :) ale już po wakacjach, czyli we wrześniu.