Fundacja Przyjaciele Martynki

nasza działalność wydawnicza i szkoleniowa

Jak już informowaliśmy wcześniej podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu naszej działalności, która coraz bardziej wychodzi poza działania statutowe Fundacji.

Powołaliśmy więc nową strukturę - Centrum Psychologii Relacyjnej, które od następnego tygodnia prowadzic będzie i rozwijać dotychczasową działalność wydawniczą i szkoleniową zainicjowaną przez Fundację Przyjaciele Martynki

Od następnego tygodnia obowiązywąć będą inne, niższe ceny na książki, które już się ukazały oraz te, które się ukażą (renegocjujemy ostatnie kontrakty wydawnicze i finalizujemy nowe). Dzisiaj możemy napisać jedynie, że od poniedziałku nowa cena książki G.Liotti, B.Farina: "Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego" wynosić będzie 47 zł. 

W związku z powyższym Centrum przejmuje też wszystkie zobowiązania finansowe Fundacji Przyjaciele Martynki w tym zakresie.

Do czasu zakończenia prac nad nową stroną internetową, informacje o książkach i szkoleniach podawane będą na niniejszej stronie Fundacji.

W następnym tygodniu znajdą zainteresowani już aktualne informacje o książkach i o szkoleniach.