Fundacja Przyjaciele Martynki

Lousanne Trilogue Play-LTP - seminarium

W dniu 5 grudnia, 14 grudnia 2017 r. oraz 8 stycznia 2018 r. w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy cykl seminariów on line "Lousanne Trilogue Play-LTP".

Dzięki teorii przywiązania wiemy, jak ważna jest dla dziecka relacja z pierwotnym opiekunem. Teoria ta przyczyniła się zresztą do pojawienia się nowych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Na seminariach mówiliśmy o teorii polimotywacyjnej Liottiego i poliwagalnej Porgesa oraz tym, jak znajomość dynamiki systemów motywacyjnych zaangażowanych w odpowiedź na sytuację potencjalnie traumatyczną pozwala nam zrozumieć tak istotę procesu traumatyzacji, jak i dobrać właściwe metody pomocy psychoterapeutycznej. 

Mówiliśmy też o tym, co do zrozumienia wczesnego rozwoju dziecka wnieśli badacze z nurtu Infante Research oraz ich wkład w zrozumienie procesu terapeutycznego i znajomość wiedzy i procesów niejawnych.

Naszą działalność zaś zaczęliśmy od przedstawienia problematyki rodziny adopcyjnej w optyce systemowo-relacyjnej analizując każdego z członków rodziny w jego siatce znaczących relacji.

Na trzech kolejnych seminariach proponujemy prześledzenie tego, jak zmienia się obraz rozwoju dziecka w zależności od przyjętej optyki obserwacji: teorii przywiązania, nurtu Infante Research i grupy badawczej z Losanny.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez tę grupę (Fivaz-Depeursinge, Corboz-Warney, 1999) by zrozumieć rozwój dziecka należy obserwować  interakcje "trójkąta pierwotnego" czyli dziecka-matki-ojca. Pierwsze wyniki tak prowadzonej procedury badawczej ujawniły, iż noworodek ujawnia gotowość do wchodzenia w relację tak z matką, jak i ojcem. Jakie to ma znaczenie dla rozwoju dziecka spróbujemy przybliżyć na seminariach.

Seminaria skierowane są do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów.

Cena pojedyńczego seminarium to 75 zł.

Na seminaria obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz kontaktowy (zakładka "Kontakt")