Fundacja Przyjaciele Martynki

regulacja emocji w rozwoju i procesie terapeutycznym - seminarium

Zapraszamy na seminarium online, na którym postaramy się przybliżyć model wzajemnej regulacji E. Tronicka oraz jego zastosowanie w psychoterapii. 

Model wzajemnej regulacji tak w diadzie matka - dziecko, jak i tej terapeuta - pacjent opracowany przez Eda Tronicka jest z pewnością modelem, który psychoterapeutom pomocny będzie w prowadzeniu terapii. Model opracowany prze Eda Tronicka do terapii sensomotorycznej wykorzystuje między innymi Pat Ogden.

Więcej szczegółów wkrótce.