Fundacja Przyjaciele Martynki

nasza propozycja wydawnicza i szkoleniowa

Ponieważ obie formy naszej działalności są ze sobą spójne nie będziemy dalej dokonywać podziału na forę wydawniczą i szkoleniową.

Chcielibyśmy przybliżyć podejście, o którym już mówiliśmy wczaśniej jako o teorii polimotywacyjnej lub multimotywacyjnej.  W ostatniej zaś książce, której współautorem jest Giovanni Liotti: "Ewoucja emocji i systemów motywacyjnych. Teoria, badania, klinika", która we Włoszech ukazała się w lipcu 2017 r, proponuje on by teorię tę nazwać "ewolucjonistyczną teorią motywacji". Podejście, które zaczął opracowywać Giovanni Liotti i na które wielki wpływ wywarła teoria przywiązania taka, jaką oprocaował John Bowlby.

Dlaczego taki wybór?

Powodów było wiele. Spróbujmy wymienić te najważniejsze.

Jest to teoria, która stanowi solidną bazę do opisu rozwoju człowieka i jego funkcjonowania w relacji (początkowo z głównym opiekunem, później innymi dla niego znaczącymi ludźmi). W relacji, w której jeśli jej jakość jest wystarczająco dobra dziecko rozwija się w kierunku zdrowia i wykorzystania w pełni swoich wrodzonych zasobów; jeśli tak się nie dzieje, jego rozwój zmierza w kierunku patologii. 

Teoria stanowi również solidną bazę dla zrozumienia i opisu psychopatologii oraz jej terapii ofiarując również wiele cennych narzędzi i technik, które mogą być stosowane przez psychoterapeutów różnych szkół psychoterapii i które zostały poddane badaniom naukowym celem ich walidacji. W psychoterapii zaś najważniejszą rolę przypisuje przymierzu terapeutycznemu i relacji terapeutycznej mówiąc o diadzie terapeutycznej pacjent-terapeuta.  

Z założenia tworzona była z myślą o tym, by być integrowaną z innymi podejściami (oczywiście pod pewnymi warunkami). Jest to teoria i oparte na niej podejście psychoterapeutyczne, która może być łączone tak z psychoterapią sensomotoryczną Pat Ogden, jak i AEDP (Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy) Diany Fosha.  Są to podejścia, które w pracy terapeutycznej wykorzystują naturalne procesy zdrowienia.  

Jak można wywnioskować już z listy wydanych przez Fundację książek i tych zapowiadanych, dobrze integruje się też z Control-Mastery Theory Weissa Ponieważ zaś nic tak, jak problematyka traumy (tak przez małe "t", jak i tej przez duże "T") nie ukazuje, że człowiek jest jednością i podział na "psyche" i "soma" jest podziałem, który się nie sprawdza. Stąd coraz bardziej wzrastająca świadomość konieczności podejść psychoterapeutycznych bottom-up (czyli takich, które jako kanał dostępu uznają ciało) z tymi skupiającymi się na regulacji emocji oraz tymi, które określane są jako top-down.

W naszą działalność szkoleniową włączyliśmy więc:

Konferencje:

Najbliższą zaplanowaliśmy na 19 maja 2018 w Poznaniu (więcej informacji tutaj )

 

By przybliżyć tematykę szkoleń i wyjaśnić zainteresowanym, jakie umiejętności mogą na nich zdobyć zapraszamy na seminarium on line w dniu 26 listopada w godzinach od 10.00 do 12.00

Szkolenia

1. szkolenie z klinicznego zastosowania  ewolucjonistycznej teorii motywacji (informacja o szkoleniu tutaj ) 

2. szkolenie z metody AIMIT (informacja o szkoleniu tutaj ) 

3. szkolenie z Control - Mastery Theory (informacje o szkoleniu tutaj

4. szkolenie Trauma-Interpodmiotowośc -Rezyliencja (TIR©) - nasz autorski program interdyscyplinarnego szkolenia, nad którym jeszcze pracujemy (informacje o szkoleniu tutaj )

Seminaria on-line (które cyklicznie będziemy powtarzać)

1. Na temat traumatycznego rozwoju i neurobiologii przywiązania (informacje tutaj )

2. o rezyliencji rodziny (której rodzina adopcyjna stanowi emblematyczny przykład) informacje o seminarium tutaj

3. Od diady matka-dziecko do trójkąta pierwotnego, czyli co nowego do zrozumienia rozwoju dziecka wnoszą badania grupy z Lozanny - więcej na ten temat tutaj

2. O teorii poliwagalnej Porgesa (więcej tutaj )

3. O predykatach rozwoju bezpiecznego stylu przywiązania według Infante Research, czyli o "kompetentnym noworodku" według Sterna i nie tylko (więcej informacji tutaj

4. Regulacja emocji (więcej o seminarium tutaj

5. Integracja teorii przywiązania w psychoanalizie, podejściu poznawczym i systemowo-relacyjnym (więcej informacji tutaj ) 

6. Cykl seminariów na temat modelu regulacji emocji Eda Tronicka

7. Cykl seminariów na temat interpodmiotowości w psychologii rozwojowej, psychopatologii i psychoterapii 

Nasze pozycje wydawnicze 

I. Wydane:

1. Antonio Onofri, Cecilia La Rosa: Żałoba. Psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczne i EMDR " Opis tutaj

2. G. Liotti, B.Farina: Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego opis tutaj

 

II. Zapowiedzi I kwartał 2018 r.

1. G.Liotti, F. Monticelli: Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT opis tutaj

2. G.Liotti, F.Monticelli: Teoria i klinika przymierza terapeutycznego opis tutaj