Fundacja Przyjaciele Martynki

neurobiologia narodzin matki - seminarium

Mówimy o narodzinach dziecka i nieciągłości jego rozwoju w postaci przejscia od jego życia płodowego do tego po narodzinach. Matka tekiego przejścia też doświadcza. Naturalnym jawi się to w przypadkach matki biologicznej. W przypadku matki adopcyjnej, albo zastępczej jak by to wyglądała na poziomie biochemicznym?

Nie obiecujemy gotowej odpowiedzi. Zapraszamy do szukania jej wspólnie.