Fundacja Przyjaciele Martynki

Od przywiązania do interpodmiotowości - konferencja

  

"Od przywiązania do interpodmiotowości.

Teoria, badania, psychoterapia"

Międzynarodowa Konferencja

Pod patronatem

Polskiej Federacji Psychoterapii

19 maja 2017 r. Poznań  

 

 

Na Konferencji mówić będziemy o tym, co teoria przywiązania wniosła do podejścia poznawczego oraz psychoterapii w każdym jej nurcie powodując głębokie ich przeobrażenia określane jako "zwrot relacyjny", ale też o znaczeniu ciała i emocji w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych stosownie w trakcie lub po tym, co Giovanni Liotti i Benedetto Farina określają jako "traumatyczny rozwój" oraz o konieczności integracjii w psychoterapii podejścia top down z podejściem bottom up, zwłaszcza w przypadku zaburzeń dysocjacyjnych tak charakterystycznych dla pacjentów po traumatycznym rozwoju.

Bazą dla problematyki poruszanej na konferencji będzie teoria przywiązania oraz koncepcja interpodmiotowości Liottiego

Teoria przywiązania zwłaszcza odnosząca się do przywiązania zdezorganizowanego (uznawanego za jądro rozwoju przyszłych zaburzeń psychopatologicznych) we wczesnym dziciństwie i następujących po niej strategii kontrolujących przywiązania u dzieci w wieku przedszkolnym oraz interepersonalne systemy motywacyjne w nie zaangażowane (z omówieniem seksualnej strategii kontrolującej, o której jeszcze do niedawna mówiliśmy jako hipotetycznej).

Koncepcja interpodmiotowości Liottiego i reprezentacji "ja- w relacji - z innym" i generalnie ewolucjonistyczna teoria motywacji pomocna nam będzie w zrozumieniu zaburzeń psychopatologicznych na przykładzie zaburzeń dysocjacyjnych.   

 

 Program konferencji

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Wstęp dr Igor Pietkiewicz

9.15 – 9.45 Wprowadzenie mgr Hanna Michalska

9.45 – 10-30 Teoria przywiązania Bowlbiego a Ewolucjonistyczna Teoria Motywacji Liottiego – dr Fabio Monticelli

10.30 -10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 Teoria przywiązania Bowlbiego a Ewolucjonistyczna Teoria Motywacji Liottiego – dr Fabio Monticelli

12.15-12.20 Przerwa kawowa

12.20 – 13.05 Interpersonalny wymiar dysocjacji dr Benedetto Farina

13.05 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.30 Interpersonalny wymiar dysocjacji – dr Benedetto Farina

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 17.15 Panel dyskusyjny  – doświadczenia polskie a włoskie dr Benedetto Farina, dr Fabio Monticelli, dr Igor Pietkiewicz.

17.15 – 17.45 Pytania z widowni

17.45 – 18.00 Podsumowanie konferencji

 

Na konferencję zapraszamy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień.

Konferencja odbędzie się w Poznaniu dnia 19 maja 2017 r. Dokładny adres podane zostanie wkrótce.