Fundacja Przyjaciele Martynki

Od przywiązania do interpodmiotowości - konferencja

W dniu 18 maja 2018 r. zapraszamy serdecznie na konferencję,

na której kontynuować będziemy problematykę związku przywiązanie-interpodmiotowość - trauma relacyjna: 

 

"Od przywiązania do interpodmiotowości.

Teoria, badania, psychoterapia"

 

Mówić będziemy więc o tym, co teoriia przywiązania wniosła do podejścia poznawczego oraz psychoterapii w każdym jej nurcie powodując głębokie ich przeobrażenia określane jako "zwrot relacyjny", ale też o znaczeniu ciała i emocji w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych stosownie w trakcie lub po tym, co Giovanni Liotti i Benedetto Farina określają jako "traumatyczny rozwój" oraz o konieczności integracjii w psychoterapii podejścia top down z podejściem bottom up zwłaszcza w przypadku zaburzeń dysocjacyjnych tak charakterystycznych dla pacjentów po traumatycznym rozwoju.

Bazą dla problematyki poruszanej na konferecji będzie teoria przywiązania oraz koncepcja interpodmiotowości Liottiego

Teoria przywiązania zwłaszcza odnosząca się do przywiązania zdezorganizowanego (uznawanego za jądro rozwoju przyszłych zaburzeń psychopatologicznych) we wczesnym dziciństwie i następujących po niej strategii kontrolujących przywiązania u dzieci w wieku przedszkolnym i interepersonalne systemy motywacyjne w nie zaangażowane (z omówieniem seksualnej strategii kontrolującej, o której jeszcze do niedawna mówiliśmy jako hipotetycznej).

Koncepcja interpodmiotowości Liottiego i reprezentacji "ja- w relacji - z innym" i generalnie ewolucjonistyczna teoria motywacji pomocna nam będzie w zrozumieniu zaburzeń psychopatologicznych na przykładzie zaburzeń dysocjacyjnych.   

 

 Program konferencji

8.30-9.00 Rejestracja uczestników

9.00-9.15 Wstęp dr Igor Pietkiewicz

9.15 – 9.45 Wprowadzenie mgr Hanna Michalska

9.45 – 10-30 Teoria przywiązania Bowlbiego a Ewolucjonistyczna Teoria Motywacji Liottiego – dr Fabio Monticelli

10.30 -10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 12.15 Teoria przywiązania Bowlbiego a Ewolucjonistyczna Teoria Motywacji Liottiego – dr Fabio Monticelli

12.15-12.20 Przerwa kawowa

12.20 – 13.05 Interpersonalny wymiar dysocjacji dr Benedetto Farina

13.05 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 15.30 Interpersonalny wymiar świadomości – dr Benedetto Farina

15.30 – 15.45 Przerwa kawowa

15.45 – 17.15 Panel dyskusyjny  – doświadczenia polskie a włoskie dr Benedetto Farina, dr Fabio Monticelli, dr Igor Pietkiewicz, dr Radosław Tomalski

17.15 – 17.45 Pytania z widowni

17.45 – 18.00 Podsumowanie konferencji

 

Na konferencję zapraszamy psychiatrów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień.

Miejsce konferencji podane zostanie wkrótce.

Cena uczestnictwa to 380 zł. (obejmuje ona udział w konferencji, materiały konferencyjne, zaświadczenie o uczestnictwie, przerwy kawowe. Nie obejmuje kosztu dojazdów i obiadu). Dla uczestników konferencji "Trauma - żałoba- interpodmiotowość" przewidziana jest 25% zniżka (czyli koszt udziału w konferencji to 285 zł. ) Płatności należy dokonać w dwóch ratach: I rata w wysokości 60 zł. do 2 listopada oraz druga w wysokości 320 zł do 2 lutego 2018 r. (uczestnicy konferencji w Katowicach odpowiednio: (I rata 45 zł i II rata 240 zł)

Jak zaś było na poprzedniej konferencji w Katowicach dowiedzieć się można tutaj