Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

interpodmiotowość a przywiązanie - seminarium

Seminarium on line powtórzone zostanie w dniu 1 marca w godzinach od 20.00 do 22.00.

Na seminarium obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

Koncepcja interpodmiotowości jest bardzo ważną koncepcją dla zrozumienia rozwoju dziecka. Tak w kierunku zdrowia, jak i psychopatologii. Jest też ważną koncepcją dla zrozumienia procesu psychoterapeutycznego.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Interpersonalne systemy motywacyjne a przymierze terapeutyczne - szkolenie

UWAGA 

II EDYCJA SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ JESIENIĄ 2018 R. W POZNANIU 

W TERMINACH 28-29 WRZEŚNIA, 16-17 LISTOPADA, 23-24 LISTOPADA

 

 

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej.

Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r.

Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta Weissa (które planujemy również na październik 2018 r. ) oraz szkolenia na temat zaburzeń seksualnych (włącznie z terapią sprawców przemocy seksualnej).

Osoby zainteresowane zapraszamy na szkolenie online, które poprowadzi dr Fabio Monticelli w dniach 23-24 marca br., a które jest wprowadzeniem do jesiennego szkolenia stacjonarnego informacje o szkoleniu tutaj 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Control-Mastery Theory - szkolenie dla psychoterapeutów

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego Mastery-Control Theory -podejścia psychoterapeutycznego opracowanego i weryfikowanego przez Josepha Weissa i Harolda Sampsona oraz San Francisco Psycotherapy Research Group zaczynając od lat pięćdziesiątych mininego wieku. Podstawowe idee tego podejścia zainteresowani znajdą w naszym tłumaczeniu artykułu, zamieszczonego na stronie Mastery-Control Theory Italian Group, które dzięki uprzejmości jednego z założycieli grupy - dr Francesco Gazzillo - możemy udostępnić na naszej stronie Krótki wstęp do Mastery - Control Theory

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Relacje a psychoanaliza, podejście poznawcze i systemowo-relacyjne - seminarium

 W dniu 5 i 19 października oraz 7 listopadaw godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminaria online poświęcone temu, co teoria przywiązania wniosła do psychoanalizy, podejścia poznawczego i systemowego.

Kolejne terminy, to: 19 stycznia 2018, 8 lutego 2018 i 5 marca 2018 w godzinach 20.00 - 22.00

Seminarium 5 października poświęcimy omówieniu tego, jakie zmiany nastąpiły w podejściu psychoanalitycznym po integracji znaczenia doświadczeń relacyjnych z najwcześniejszego dzieciństwa, czyli wiedzy z teorii przywiązania Bowlby'ego. Omówimy wkład Mery Main, Daniela Sterna w rozumienie interpodmiotowości i jej związku z przywiązaniem, a także komunikację interpodmiotową noworodka w trójkącie pierwotnym: matka-ojciec-dziecko wg. Elizabeth Fivaz -Depeursinge.

 

19 października jako kontynuacja pierwszego seminarium odbędzie się seminarium on line poświęcone wzajemnym wpływom teoria - przywiązania podejście poznawcze. Na tym seminarium mówić będziemy dużo o wewnętrznych modelach operacyjnych. Zaczniemy od tego co sam Bowlby rozumiał przez "wewnętrzny"-"model"-"operacyjny". Omówimy też ich wpływ na postrzeganie, przetważanie informacji oraz nadawanie znaczenia doświadczeniu.  

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

pewny styl przywiązania jako czynnik ochronny-uwagi krytyczne

Zapraszamy na webinarium, na którym mówić będziemy o tym, dlaczego bezpieczny wzorzec przywiązania jest czynnikiem ochronnym wówczas, gdy jest on rozpatrywany w świetle wyników badań nurtu infante research (czyli o co chodzi z tymi stanami utrzymania, załamania i naprawy koordynacji interaktywnej)

Na tym seminarium spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: "Co teoria neuronów lustraznych" i "ucieleśnionej symulacji" profesora Gallese wnosi do zrozumienia optymalnych ścieżek rozwojowych i tych, które w dalszym zyciu mogą ujawnić się psychopatologią

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

O interpodmiotowości w różnych podejściach słów kilka -webinar

Dnia 6 marca, w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na webinar poświęcony omówieniu koncepcji interpodmiotowości. Jako wprowadzenie niech posłużą słowa Giovanni Liottiego zaczerpnięte z jego książki "Le opere della coscienza" z 2001 r. : "Konieczność - jeśli chce się adekwatnie zrozumieć zjawiska umysłowe - uwzględnienia środowiska interpodmiotowego w jakim zachodzą, w psychologii klinicznej powtarzana była wielokrotnie. Ruch terapii rodzinnej rozwinął się zaczynając od założenia, iż: "nie-komunikowanie" jest niemożliwe (Watzlawick, Beavin, Jackson, 1967). Współcześnie w kręgu psychoanalizy, w którym od jakiegoś czasu zachodzi przejście od pierwotnego modelu teoretycznego popędu do modeli relacyjnych (Mitchell, 1988), rozwinął się nurt myślenia, który w centrum swoich rozważań stawia koncepcję interpodmiotowości. Zgodnie z perspektywą interpodmiotowości, życie psychiczne człowieka nie może zostać adekwatnie zrozumiane, jeśli nie w jego naturalnym środowisku, które absolutnie musi być brane pod uwagę. Środowisko to tworzone jest przez ciągłe interakcje pomiędzy doświadczeniami większej liczby podmiotów (Stolorow, Atwood,1992" Stolorow, Atwood, Brandchaft, 1994). Również w podejściu poznawczo-ewolucjonistycznym (nawet jeśli poprzez istotnie odmienne drogi niż te, które przemierza psychoanaliza interpodmiotowości i te, którymi podąża ruch rodzinno-systemowy) osiągnięto te same istotne wnioski. Pogląd, iż możliwe jest badanie odizolowanego [od innych] umysłu jednostki jest całkowitą iluzją, a każde doświadczenie podmiotowe może być właściwie zrozumiane jedynie biorąc pod uwagę kontekst interpersonalny w jakim się ono formuje i do jakiego się odnosi (Liotti, 1994). (Tłumaczenie Hanna Michalska, podkreślenia nasze).

To jak rozumie się interpodmiotowość w podejściu poznawczo-ewolucjonistycznym będzie tematem centralnym tego webinara. Powiemy też o tym, jak jest ta koncepcja rozumiana przez badaczy nurtu Infante Research (m.in. Trevarthen, Meltzoff, Fogel, Tronick).

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - szkolenie

Zaprasza na cykl seminariów składających się na szkolenie z

PSYCHOTRAUMATOLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY

 

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - te trzy koncepcje będą filarami naszego szkolenia z psychotraumatologii.

Najbliższe miesiące upłyną nam pod znakiem zmierzenia się z taką problematyką. Jak powiedział - znany już niektórym dr Giovanni Tagliavini - nasz stosunek do relacyjnej traumy jest często dialektyczny i oscyluje pomiędzy dwoma biegunami - oskarżycielskim vs uniewinniającym. Są ci, którzy oskarżają o konsekwencje traumy (zwłaszcza, gdy konsekwencje te trwają lata, albo ujawniają się po latach) samą ofiarę tejże traumy i tacy, którzy tą traumą wszystko chcieliby wytłumaczyć, zrzucając wszystko, co w życiu ofiary się wydarza na traumatyczne wydarzenia - często z dalekiej przeszłości. Jest jeszcze jedna kategoria ludzi, która jakby problem wczesnej relacyjnej traumy omija wielkim łukiem (zaczynając od dziadka Freuda), jest dla nich samych być może zbyt bolesnym podjęcie tematu i niczym dzieci twierdzą, że jak problemu nie widzę, to on nie istnieje (pewnie nawet znajdą uzasadnienie w koncepcjach filozoficznych).

Fundacja proponuje tym, którzy - metodą greckiego złotego środka - nie mają ochoty pomiędzy biegunami oscylować, szkolenie na temat psychotraumatologii okresu rozwojowego. Mottem tegoż seminarium niech będą słowa ciągle dr Tagliavini wygłoszone na seminarium w Warszawie 23 maja ubiegłego roku: "Funkcją umysłu człowieka jest przede wszystkim integracja. Jeśli ta integracja jest z powodu traumy uniemożliwiona (dysocjacja jako dys-integracja czyli brak integracji ) świadomość będzie w nieskończoność próbowała podjąć swoją najważniejszą funkcję - integracji. Zadaniem profesjonalistów jest wspieranie tych prób". 

 

Seminaria, które będą rejestrowane można będzie obejrzeć w późniejszym terminie. Informacje na ten temat ogłaszane będą w aktualnościach. Kończymy prace nad pierwszymi zarejestrowanymi seminariami. Powinny być dostępne w połowie października. Korzystając z obecności w Rzymie mamy nadzieję przekonć do współpracy z Fundacją nowych prowadzących, zwłaszcza tych, którzy nam wytłumaczą teorię polimotywacyjną Liotti'ego i znaczenie porozumienia terapeutycznego w terapii osób po traumie rozwojowej.

Czytaj więcej