Fundacja Przyjaciele Martynki

 • Hanna Michalska

Gianni Liotti -ewolucjonistyczna teoria motywacji

Gianni Liotti starał się połączyć badania z psychologii rozwojowej, neuronauki, funkcjonowanie afektywne w projekt rewolucyjnej i nowatorskiej psychoterapii, która integrowała klinikę i badania. Największym jego wkładem był rozwój teorii interpersonalnych systemów motywacyjnych.

Czytaj więcej

 • Hanna Michalska

nasza działalność wydawnicza

Jak już informowaliśmy wcześniej podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu naszej działalności, która coraz bardziej wychodzi poza działania statutowe Fundacji.

Powołaliśmy więc nową strukturę - Centrum Psychologii Relacyjnej -która prowadzić będzie i rozwijać część działalności wydawniczej i szkoleniowej zainicjowanej przez Fundację Przyjaciele Martynki. Sama Fundacja skupia się nadal na problematyce wspierania rozwoju dziecka, czyli na tym, do czego została powołana.

Do czasu zakończenia prac nad nową stroną internetową, wszystkie informacje o książkach i szkoleniach podawane będą na stronie Fundacji.

Książki już wydane i zapowiedzi:

Proponujemy wszystkim zainteresowanym zmianę punktu widzenia i przejście od tak zwanej psychologii "mono-personalnej" do psychologii "bipersonalnej", czyli analizję zjawisk psychicznych (i nie tylko) z punktu widzenia relacyjnego.

SERIA WYDAWNICZA LIOTTI - DZIEŁA WYBRANE:

Czytaj więcej

 • Hanna Michalska

Interpersonalne systemy motywacyjne a przymierze terapeutyczne - szkolenie

UWAGA 

Program szkolenia został włączony do programu szkolenia z psychotraumatologii

 http://www.fundacjaprzyjacielemartynki.pl/aktualno%C5%9Bci/59-psychotraumatologia-okresu-rozwojowego-szkolenie.html 

 

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej.

Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r.

Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta wg. Weissa.

Czytaj więcej

 • Hanna Michalska

Control-Mastery Theory - szkolenie dla psychoterapeutów

Zainteresowanych tym szkoleniem informujemy, iż termin szkolenia przesunięty został na jesień 2019 r.

W dniu 19 października w godzinach od godz. 10 do godz. 14 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium wprowadzające on line (webinar), które poprowadzi prof. Francesco Gazzillo - autor książki "Zaufać pacjentowi. Wprowadzenie do Control Mastey Theory.

Celem seminarium będzie przedstawienie najważniejszych koncepcji Control-Mastery Theory (CMT), ich klinicznego zastosowania oraz empirycznych dowodów, które je wspierają. 

W szczególności zatrzymamy się nad koncepcją poczucia bezpieczeństwa, nad zdolnościami wyższych funkcji umysłowych oraz nieświadomej kontroli, nad motywacją do panowania nad problemami i traumami, nad formowaniem się patogennych przekonań i schematów, nad motywacjami prospołecznymi oraz poczuciem winy, a także nad testem świadomym i nieświadomym. 

Przedstawiona zostanie następnie koncepcja nieświadomego planu oraz metodologia jego wiarygodnego sformułowania oraz koncepcje oddziaływań pro-plan i anty-plan. Następnie zaś omówiony zostanie problematyka interpretacji snów i fantazji - w szczególności seksualnych - w optyce CMT, a także zastosowania CMT w psychoterapii pacjentów z ciężkimi zaburzeniami osobowości. 

 

 PROGRAM

 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Adaptacja i poczucie panowania 
 • Wyższe funkcje nieswiadome
 • Główna rola przywiązania i motywacji prospołecznych
 • Przekonania a przekonania patogenne
 • Test
 • Plan pacjenta
 • Sformułowanie planu
 • Rola postaw
 • Komunikacja pro-plan
 • Coaching
 • Interpretacja snów i fantazji
 • Wyniki badań

 

Prof. Francesco Gazzillo: psycholog, psychoterapeuta, Członek Zalożyciel i Prezes Control Mastery Theory Italian Group

Koszt seminarium to 250 zł. (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwa).

Seminarium będzie tłumaczone na język polski (tłumaczenie konsekutywne)

Na szkolenie obowiązywać będzie wcześniejsza rejestracja. Formularz rejestracyjny dostępny będzie na początku maja br. 

 

 

Czytaj więcej

 • Hanna Michalska

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - szkolenie

 Centrum Psychologii Relacyjnej zaprasza na szkolenie:

 

PSYCHOTRAUMATOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - te trzy koncepcje będą filarami naszego szkolenia z psychotraumatologii.

Najbliższe miesiące upłyną nam pod znakiem zmierzenia się z taką problematyką. Jak powiedział - znany już niektórym dr Giovanni Tagliavini - nasz stosunek do relacyjnej traumy jest często dialektyczny i oscyluje pomiędzy dwoma biegunami - oskarżycielskim vs uniewinniającym. Są ci, którzy oskarżają o konsekwencje traumy (zwłaszcza, gdy konsekwencje te trwają lata, albo ujawniają się po latach) samą ofiarę tejże traumy i tacy, którzy tą traumą wszystko chcieliby wytłumaczyć, zrzucając wszystko, co w życiu ofiary się wydarza na traumatyczne wydarzenia - często z dalekiej przeszłości. Jest jeszcze jedna kategoria ludzi, która jakby problem wczesnej relacyjnej traumy omija wielkim łukiem (zaczynając od dziadka Freuda), jest dla nich samych być może zbyt bolesnym podjęcie tematu i niczym dzieci twierdzą, że jak problemu nie widzę, to on nie istnieje (pewnie nawet znajdą uzasadnienie w koncepcjach filozoficznych).

Fundacja proponuje tym, którzy - metodą greckiego złotego środka - nie mają ochoty pomiędzy biegunami oscylować, szkolenie na temat psychotraumatologii okresu rozwojowego. Mottem tegoż seminarium niech będą słowa ciągle dr Tagliavini wygłoszone na seminarium w Warszawie: "Funkcją umysłu człowieka jest przede wszystkim integracja. Jeśli ta integracja jest z powodu traumy uniemożliwiona (dysocjacja jako dys-integracja czyli brak integracji ) świadomość będzie w nieskończoność próbowała podjąć swoją najważniejszą funkcję - integracji. Zadaniem profesjonalistów jest wspieranie tych prób". Kiedy traumę relacyjną analizuje się przez pryzmat teorii przywiązania jej konsekwencje jawią się zupełnie inaczej niż opisano to w kryteriach DSM, kiedy dodatkowo analizuje się ją w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego (integrującej m.in. tak teorię przywiązania, jak i teorię poliwagalną Porgesa) i zrozumie się funkcjonowanie strategii kontrolujących symptomy dysocjacji wyglądają zupełnie tym bardziej inaczej niż w kategoriach DSM. 

Czytaj więcej