Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Neuroosobowość PNEI - webinar

Po seminarium na temat psychosomatyki PNEI, zapraszamy na kolejne. Tym razem przedstawimy na nim to, co paradygmat PNEI wnosi do rozumienia osobowości, czyli o neuroosobowości PNEI mówić będziemy.

 

  • Hanna Michalska

interpodmiotowość a spektrum autyzmu - webinar

Mówiliśmy już wiele na temat tego, że bezpieczny styl przywiązania stanowi dla dziecka trampolinę dla dalszego rozwoju.

Rozwijając ten wątek, mówiliśmy o rozwoju interpodmiotowości pierwotnej i wtórnej (pierwszorzędowej i drugorzędowej, jak kto woli).

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Rekonstrukcyjna terapia interpersonalna Lorny Smith Benjamin - seminarium online

Uwaga seminaria powtórzymy 13 i 20 sierpnia.

Cena uczestnictwa 150 zł

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

 

Począwszy od analizy dynamiki motywacyjnej dziecka, którego rodzic jest jednocześnie źródłem strachu (aktywacja systemu motywacyjnego obrony) i źródłem ukojenia (aktywacja systemu motywacyjnego przywiązania), która stanowi istotę przywiązania zdezorganizowanego w pierwszym dzieciństwie, poprzez rozwój strategii kontrolujących w okresie przedszkolnym, postaramy się przedstawić jak poczynając od tego typu interakcji dziecko-rodzic rozwijają się różne ścieżki psychopatologii. Mówiliśmy bowiem o tym, iż przywiązanie zdezorganizowane w pierwszym dzieciństwie stanowi jądro psychopatologii, ale w trakcie dalszego rozwoju muszą zaistnieć inne czynniki, by rozwinął się obraz kliniczny opisywany przez kryteria DSM.

Lorna Smith Benjamin, bazując na koncepcji wewnętrznych modeli operacyjnych przywiązania Bowlbiego stworzyła swoje kategorie ich opisu Structural Analysis of Social Behavior (SASB) oraz innowacyjną terapię pacjentów z zaburzeniami osobowości - rekonstrukcyjną terapię interpersonalną (IRT).

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

ufność vs nieufność epistemiczna, od traumy rozwojowej ku rezyliencji

Nowy termin seminarium to 8 lipca w godz. od 20.00 do 22.00 

Link do formularza rejestracyjnego tutaj

Mówiliśmy wiele o tym, że pierwsza ufność pojawia się w najwcześniejszym dzieciństwie, gdy doświadczenia relacyjne powtarzających się interakcji opiekun - noworodek budują wzorzec przywiązania bezpiecznego. Kiedy zaczyna być aktywny system parytetowej współpracy (kooperacji) ok. ósmego miesiąca życia, z pozytywnych doświadczeń przy aktywności tego systemu ponownie pojawia się ufność/zaufanie. Ufność epistemiczna odnosi się do wiarygodności/niewiarygodności dla dziecka drugiej osoby, jako źródła pewnych informacji o sobie i otaczającej rzeczywistości A ponieważ jest też to ten system, którego aktywacja tak u terapeuty, jak i u pacjenta prowadzi do budowania przymierza terapeutycznego - pacjent, który tej ufności nie doznał na własnej skórze być może aż do tej pory, ciągle ma szansę tej emocji/uczucia doświadczyć. Być może stanowi to właśnie to korekcyjne doświadczenie emocjonalne, o którym pisał już Franz Alexander?

  • Hanna Michalska

neurobiologia przywiązania bezpiecznego, zdezorganizowanego a rozwój interpodmiotowości

UWAGA!

ZAPRASZAMY NA IV EDYCJĘ W DNIACH 9 i 16 WRZEŚNIA, W GODZ. OD 20.00 DO 22.00

LINK DO FORMULARZA REJESTRACYJNEGO NA SEMINARIUM 9 WRZEŚNIA tutaj

W dniu 15 stycznia 2020 r. oraz 29 lutego, w godzinach od 20.00 do 22.00 (na te trminy zgłoszeń już nie przyjmujemy)zapraszamy na seminarium online poświęconemu omówieniu neurobiologii wzorca przywiązania bezpiecznego i zdezorganizowanego oraz tego, jak wpływa to na rozwój interpodmiotowości pierwszorzędowej i drugorzędowej oraz temu, jak przekłada się to na budowanie przymierza terapeutycznego w trakcie psychoterapii.

oraz II edycja 21 stycznia i 3 marca od godz. 20.00 do 22.00

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Control-Mastery Theory - szkolenie dla psychoterapeutów

Na tą edycję szkolenia miejsca są już zajęte, zapraszamy zainteresowanych do śledzenia strony, następne zapisy ogłaszać będziemy w 2021 na 2022 r.

Program szkolenia kończącego się uzyskaniem certyfikatu http://cmtcenter.net/about/

rozpoczniemy po raz pierwszy na początku 2021 r. 

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium online, które poprowadzi prof. Francesco Gazzillo - autor książki "Zaufać pacjentowi. Wprowadzenie do Control Mastey Theory".

 

Celem seminarium będzie przedstawienie najważniejszych koncepcji Control-Mastery Theory (CMT), ich klinicznego zastosowania oraz empirycznych dowodów, które je wspierają. 

W szczególności zatrzymamy się nad koncepcją poczucia bezpieczeństwa, nad zdolnościami wyższych funkcji umysłowych oraz nieświadomej kontroli, nad motywacją do panowania nad problemami i traumami, nad formowaniem się patogennych przekonań i schematów, nad motywacjami prospołecznymi oraz poczuciem winy, a także nad testem świadomym i nieświadomym. 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Liotti’s model a dysocjacja strukturalna osobowości - PiTiPies

 

Zapraszamy już na warsztatowe zajęcia jesienią.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z metodą PiTiPies opracowaną przez dr Alessię Tomba

Szczegóły podamy w najbliższym czasie.

 

Koncepcja modelu dysocjacji opracowana Giovanni Liottiego posłużyła za punkt wyjścia między innymi badaczom, którzy opracowali teorię dysocjacji strukturalnej. Spróbujemy na naszych seminariach przybliżyć tak model traumy i dysocjacji Liottiego, jak i model dysocjacji strukturalnej.

Idea Pitipies® narodziła się z konieczności znalezienia rozwiązania klinicznego problemu: jak wyjaśnić straumatyzowanym dzieciom to, w jaki sposób działa dysocjacja strukturalna w terminologii podziału na części osobowości.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Trauma -interpodmiotowość - rezyliencja - międzynarodowa konferencja

Zasługą teorii przywiązania Bowlbiego jest stworzenie mostu pomiędzy tym, co wewnątrzypsychiczne a tym, co stanowi relacyjną rzeczywistość podmiotu, co też otwiera możliwość dialogu pomiędzy różnymi szkołami psychoterapii.

Podejście poznawczo-ewolucjonistyczne opierające się na ewolucjonistycznej teorii motywacji (integrującej również teorię przywiązania) stanowi bazę do analizy relacyjnej rzeczywistości podmiotu i procesów wewnątrzpsychicznych tak typu bottom up, jak i top down.

Czytaj więcej