Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

tematyka naszych działań szkoleniowych

Szkolenia, które Fundacja organizuje samodzielnie lub wspólnie z Centrum Psychologii Relacyjnej, opierają się na ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego oraz jego modelu psychopatologii i opracowanej przez niego na tej podstawie  psychoterapii poznawczo-ewolucjonistycznej. Psychoterapia ta uznana została przez EACBT za należącą do tak zwanej trzeciej generacji lub trzeciej fali terapii poznawczej.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Relacyjny zwrot psychoterapii poznawczej: żródła i perspektywa poznawczo-ewolucjonistyczna - artykuł

Relacyjny zwrot psychoterapii poznawczej: źródła i perspektywa poznawczo-ewolucjonistyczna

Benedetto Farina[1], Giovanni Liotti[2] 

Abstract

W niniejszym artykule przedstawiono narodziny i rozwój kierunku psychoterapii poznawczej, który Giovanni Liotti nazwał “ewolucjonistycznym” ponieważ bazuje na głównych ideach psychologii i epistemologii ewolucjonistycznej. Ten kierunek psychoterapii poznawczej powstał w wyniku spotkania z teorią przywiązania i zdeterminował “relacyjny zwrot” na różnych poziomach w kognitywiźmie klinicznym.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Gianni Liotti -ewolucjonistyczna teoria motywacji

Gianni Liotti starał się połączyć badania z psychologii rozwojowej, neuronauki, funkcjonowanie afektywne w projekt rewolucyjnej i nowatorskiej psychoterapii, która integrowała klinikę i badania. Największym jego wkładem był rozwój teorii interpersonalnych systemów motywacyjnych.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność wydawnicza

Jak już informowaliśmy wcześniej podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu naszej działalności, która coraz bardziej wychodzi poza działania statutowe Fundacji.

Powołaliśmy więc nową strukturę - Centrum Psychologii Relacyjnej -która prowadzić będzie i rozwijać część działalności wydawniczej i szkoleniowej zainicjowanej przez Fundację Przyjaciele Martynki. Sama Fundacja skupia się nadal na problematyce wspierania rozwoju dziecka, czyli na tym, do czego została powołana.

Do czasu zakończenia prac nad nową stroną internetową, wszystkie informacje o książkach i szkoleniach podawane będą na stronie Fundacji.

Książki już wydane i zapowiedzi:

Proponujemy wszystkim zainteresowanym zmianę punktu widzenia i przejście od tak zwanej psychologii "mono-personalnej" do psychologii "bipersonalnej", czyli analizję zjawisk psychicznych (i nie tylko) z punktu widzenia relacyjnego.

SERIA WYDAWNICZA LIOTTI - DZIEŁA WYBRANE:

Czytaj więcej