Fundacja Przyjaciele Martynki

 • Hanna Michalska

porywy serca

Warto ich słuchać, nawe jeśli na początku wydaje się, że się przegrywa...

Fundacja Przyjaciele MArtynki powstała z potrzeby serca, na początku było ciężko, ale spełniła swe zadanie. Dlatego też funkcjonuje do końca lipca tego roku.

Od sierpnia dzieło rozpoczęte przez FUndację Przyjaciół Martynki kontynuować już będzie Fundacja Wspierania Rozwoju Psychoterapii Poznawczo - Ewolucjonistycznej, by pomagać skrzywdzonym dzieciom potrzebna jest też wiedza, nie tylko poryw serca.

Czytaj więcej

 • Hanna Michalska

Trauma -interpodmiotowość - rezyliencja - międzynarodowa konferencja

Zasługą teorii przywiązania Bowlbiego jest stworzenie mostu pomiędzy tym, co wewnątrzypsychiczne a tym, co stanowi relacyjną rzeczywistość podmiotu, co też otwiera możliwość dialogu pomiędzy różnymi szkołami psychoterapii.

Podejście poznawczo-ewolucjonistyczne opierające się na ewolucjonistycznej teorii motywacji (integrującej również teorię przywiązania) stanowi bazę do analizy relacyjnej rzeczywistości podmiotu i procesów wewnątrzpsychicznych tak typu bottom up, jak i top down.

Czytaj więcej

 • Hanna Michalska

Trauma i dysocjacja w świetle teorii przywiązania, wskaźniki, diagnoza, terapia

 

 

 

UWAGA

Po dłuższej przerwie miło nam poinformować o tym, że wznawiamy cykl seminariów na ten temat. Seminaria wzbogacamy o to, co nowego do tej dziedziny wniosła teoria Porgesa

Seminaria będą o tym, co dzisiaj uznaje się za traumę chroniczną, albo złożoną i nowych podejściach terapeutycznych do jej terapii.

O nowych datach seminariów on line, które planujemu na jesień br. poinformujemy wkrótce, przedstawimy też nowych prowadzących. 

 

 

 

 

Odtworzenie seminarium prowadzonego 6 czerwca przez dr Giovanni Tagliavini. 

 

Odbędą się on line i poświęcone będą zdefiniowaniu tego, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne, kiedy uruchamiają one mechanizmy traumatyzacji oraz przedstawienie tych mechanizmów. Mówić będziemy o tym, co nowego w zrozumienie traumy i dysocjacji oraz samego przywiązania wnosi teoria poliwagalna Porgesa. Mówić będziemy o symptomach wczesnej traumy relacyjnej (i dlaczego system motywacyjny przywiązania jest tak ważny) w kryteriach diagnostycznych DSM5, wskaźnikach traumatyzacji; dysocjacji i jej formach, terapii skoncentrowanej na ciele i opartej na mentalizacji. 

Czytaj więcej

 • Hanna Michalska

Gianni Liotti -ewolucjonistyczna teoria motywacji

Gianni Liotti starał się połączyć badania z psychologii rozwojowej, neuronauki, funkcjonowanie afektywne w projekt rewolucyjnej i nowatorskiej psychoterapii, która integrowała klinikę i badania. Największym jego wkładem był rozwój teorii interpersonalnych systemów motywacyjnych.

Czytaj więcej

 • Hanna Michalska

destrukcyjna agresywność i przywiązanie w świetle teorii motywacji Liottiego - webinar

Na kolejne seminarium online zapraszamy po wakacjach. Seminarium odbędzie się w dwóch częściach: pierwsza 20 września 2019r. w  godzinach od 20.00 do 22.00 a druga 4 października 2019 r. również od 20.00 do 22.00.

 Link do formularza rejestracyjnego, aktywny do końca września tutaj

John Bowlby powiadał, że system motywacyjny przywiązania można w pełni zrozumieć jedynie poprzez obserwację jego interakcji z innymi systemami motywacyjnymi, które podobnie jak system przywiązania mają wrodzoną bazę i które kierują zachowaniami człowieka w relacjach międzyludzkich

Czytaj więcej

 • Hanna Michalska

Control-Mastery Theory - szkolenie dla psychoterapeutów

Zainteresowanych tym szkoleniem informujemy, iż termin szkolenia przesunięty został na jesień 2019 r.

W dniu 26 października w godzinach od 10 do godz. 14 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium wprowadzające on line (webinar), które poprowadzi prof. Francesco Gazzillo - autor książki "Zaufać pacjentowi. Wprowadzenie do Control Mastey Theory.

Celem seminarium będzie przedstawienie najważniejszych koncepcji Control-Mastery Theory (CMT), ich klinicznego zastosowania oraz empirycznych dowodów, które je wspierają. 

W szczególności zatrzymamy się nad koncepcją poczucia bezpieczeństwa, nad zdolnościami wyższych funkcji umysłowych oraz nieświadomej kontroli, nad motywacją do panowania nad problemami i traumami, nad formowaniem się patogennych przekonań i schematów, nad motywacjami prospołecznymi oraz poczuciem winy, a także nad testem świadomym i nieświadomym. 

Przedstawiona zostanie następnie koncepcja nieświadomego planu oraz metodologia jego wiarygodnego sformułowania oraz koncepcje oddziaływań pro-plan i anty-plan. Następnie zaś omówiony zostanie problematyka interpretacji snów i fantazji - w szczególności seksualnych - w optyce CMT, a także zastosowania CMT w psychoterapii pacjentów z ciężkimi zaburzeniami osobowości. 

 

 PROGRAM

 • Poczucie bezpieczeństwa
 • Adaptacja i poczucie panowania 
 • Wyższe funkcje nieswiadome
 • Główna rola przywiązania i motywacji prospołecznych
 • Przekonania a przekonania patogenne
 • Test
 • Plan pacjenta
 • Sformułowanie planu
 • Rola postaw
 • Komunikacja pro-plan
 • Coaching
 • Interpretacja snów i fantazji
 • Wyniki badań

 

Prof. Francesco Gazzillo: psycholog, psychoterapeuta, Członek Założyciel i Prezes Control Mastery Theory Italian Group

Koszt seminarium to 250 zł. (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwa).

Seminarium będzie tłumaczone na język polski (tłumaczenie konsekutywne)

Na szkolenie obowiązywać będzie wcześniejsza rejestracja. Formularz rejestracyjny dostępny tutaj.  

Czytaj więcej

 • Hanna Michalska

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - szkolenie

 Centrum Psychologii Relacyjnej zaprasza na szkolenie:

 

PSYCHOTRAUMATOLOGIA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

TRAUMA - INTERPODMIOTOWOŚĆ - REZYLIENCJA - te trzy koncepcje będą filarami naszego szkolenia z psychotraumatologii.

Najbliższe miesiące upłyną nam pod znakiem zmierzenia się z taką problematyką. Jak powiedział - znany już niektórym dr Giovanni Tagliavini - nasz stosunek do relacyjnej traumy jest często dialektyczny i oscyluje pomiędzy dwoma biegunami - oskarżycielskim vs uniewinniającym. Są ci, którzy oskarżają o konsekwencje traumy (zwłaszcza, gdy konsekwencje te trwają lata, albo ujawniają się po latach) samą ofiarę tejże traumy i tacy, którzy tą traumą wszystko chcieliby wytłumaczyć, zrzucając wszystko, co w życiu ofiary się wydarza na traumatyczne wydarzenia - często z dalekiej przeszłości. Jest jeszcze jedna kategoria ludzi, która jakby problem wczesnej relacyjnej traumy omija wielkim łukiem (zaczynając od dziadka Freuda), jest dla nich samych być może zbyt bolesnym podjęcie tematu i niczym dzieci twierdzą, że jak problemu nie widzę, to on nie istnieje (pewnie nawet znajdą uzasadnienie w koncepcjach filozoficznych).

Fundacja proponuje tym, którzy - metodą greckiego złotego środka - nie mają ochoty pomiędzy biegunami oscylować, szkolenie na temat psychotraumatologii okresu rozwojowego. Mottem tegoż seminarium niech będą słowa ciągle dr Tagliavini wygłoszone na seminarium w Warszawie: "Funkcją umysłu człowieka jest przede wszystkim integracja. Jeśli ta integracja jest z powodu traumy uniemożliwiona (dysocjacja jako dys-integracja czyli brak integracji ) świadomość będzie w nieskończoność próbowała podjąć swoją najważniejszą funkcję - integracji. Zadaniem profesjonalistów jest wspieranie tych prób". Kiedy traumę relacyjną analizuje się przez pryzmat teorii przywiązania jej konsekwencje jawią się zupełnie inaczej niż opisano to w kryteriach DSM, kiedy dodatkowo analizuje się ją w świetle ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego (integrującej m.in. tak teorię przywiązania, jak i teorię poliwagalną Porgesa) i zrozumie się funkcjonowanie strategii kontrolujących symptomy dysocjacji wyglądają zupełnie tym bardziej inaczej niż w kategoriach DSM. 

Czytaj więcej