Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Od przywiązania do interpodmiotowości - konferencja

W dniu 18 maja 2018 r.

Zapraszamy serdecznie na konferencję "Od przywiązania do interpodmiotowości w teorii, badaniach i psychoterapii"

 

Mówić będziemy więc o tym, co teoriia przywiązania wniosła do podejścia poznawczego oraz psychoterapii w każdym jej nurcie powodując głębokie ich przeobrażenia określane jako "zwrot relacyjny" 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Interpersonalne systemy motywacyjne a przymierze terapeutyczne - szkolenie

UCZESTNICY SZKOLENIA JAKO PIERWSZI OTRZYMAJĄ W MATERIAŁACH ODWOŁANIA DO NAJNOWSZEJ KSIĄŻKI WSPÓŁAUTORSTWA G. LIOTTIEGO

http://www.fundacjaprzyjacielemartynki.pl/literatura2/177-ewolucja-e-mocji-i-systemow-motywacyjnych-ksiazka-zapowiedz.html

której polski przekład ukaże się w drugiej połowie 2018 r. 

 

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej. Osoby, które jako subskrypcję zakupiły już książkę o systemach motywacyjnych w rozmowie klinicznej mają 20% zniżki.

Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r. Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta Waissa (które planujemy również na październik 2018 r. ) oraz szkolenia na temat zaburzeń seksualnych (włącznie z terapią sprawców przemocy seksualnej).

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Fundacja Lubuskie Centrum Psychotraumatologii i Rezyliencji Relacyjnej

To była bardzo poważna decyzja i podlega rewizji co jakiś czas. Ostatecznie Prezez Fundacji jest też psychologiem, który kto wie cz nie jako jedyny w Polsce w latach dziewięćdziesiatych mógł cytować o kryzysie tożsamości ze wszystkich dzieł Erika Hamburgera (jak ktoś się jeszcze zastanawia, co "H." za drugie imię przed jego nazwiskiem oznacza) Eriksona. Konkluzja - Fundacja nie zmienia tożsamości, tylko ta tożsamość się rozszerza o nieujęte w statucie do tej pory działania, dlatego nazwa "Fundacja Przyjaciele Martynki" pozostaje. Oznacza to, że Fundacja nabywa dalej wszystkie prawa autorskie do polskich przekładów książek, natomiast powołaną przez Fundację nową strukturą będzie "Lubuskie Centrum Psychotraumatologii i Rezyliencji Relacyjnej", które będzie i wydawnictwem i centrum szkoleń w zakresie, jakiego aktualny statut nie przewiduje, czyli z psychoterapii. Z czasem pracownicy centrum prowadzić będą również psychoterapię. Oczywiście dla rodzin adopcyjnych ceny tejże psychoterapii będą z pewnością konkurencyjne.

Tekst poniżej zostawiamy, by zainteresowani wiedzieli, jaką ścieżką nasz rozwój przebiega :)   

Kochani na taką nazwę zamienimy dotychczasową nazwę Fundacji, bo dzieci, którym się źle życie zaczęło potrzebują kompetentnych ekspertów, którzy im pomogą, a dzieciom pozostawiamy decyzję, kogo wtedy za przyjaciela wybiorą :)

Czytaj więcej