Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Koncepcja rozpoznania w ewolucjonistycznej teorii motywacji interpersonalnych Giovanni Liottiego - konsekwencje dla psychoterapii

Przyglądając się jednemu z głównych założeń ewolucjonistycznej teorii motywacji opracowanej przez Giovanni Liottiego i współpracowników, a odnoszącego się do wyselekcjonowanych przez procesy ewolucji interpersonalnych systemów motywacyjnych, czyli 

 

 

Warto zadać sobie pytanie, co się dzieje, gdy tego rozpoznania drugiego jako człowieka nie ma (jak w przypadku dziecka, którego rozwój toczy się w kierunku zaburzeń antyspołecznych), lub gdy jest ono nieciągłe (jak w przypadku rozwoju dziecka, którego rozwój toczy się w kierunku zaburzeń osobowości borderline) według kryteriów rekonstrukcyjnej terapii interpersonalnej Lorny Smith Benjamin.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Infante research a terapia dorosłych

W jaki sposób umysł noworodka organizuje się w trakcie interakcji?

Według przedstawicieli nurtu infante research Beebe i Lahmann wykorzystując 3 podstawowe zasady:

1. Zasady oczekiwanej regulacji

2. Zasady przerwania się interakcji i tegoż przerwania naprawy

3. Zasady intensywnych afektywnie momentów

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Kryzysy rozwojowe rodziny: normatywne i nienormatywne - między traumą a rezyliencją

Erykowi Eriksonowi zawdzięczamy teorię psychospołecznego rozwoju  jednostki, czyli normatywne kryzysy, które w swym życiu napotka.

Profesor Scabini i profesor Cigoli stworzyli teorię rodziny, która łącząc własną wiedzę i kompetencje z indywidualnym rozwojem zgodnie z teorią Eriksona stworzyli teorię rodziny  relacyjno-międzypokoleniową. Rodzina ma swoje fazy rozwoju, a w każdej z nich normatywny kryzys do pokonania, mogą wydarzyć się też kryzysy nienormatywne, jak niemożność przejścia od bycia małżeństwem do bycia rodziną i pokonanie tego kryzysu otworzeniem się na "bycie rodziną inaczej" - czyli adopcję dziecka, którego się nie urodziło; inne nienormatywne kryzysy, to choroba jednego z członków rodziny, śmierć, rozwód, skutki różnych kataklizmów. Dlaczego jedne rodziny sobie z nim radzą a inne nie? Dlaczego jedne wychodzą z nich wzmocnione i rezylientne a inne osłabione?

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność szkoleniowa

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z WYJĄTKOWĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ, Z JAKĄ PRZYCHODZI NAM SIĘ MIERZYĆ, NIE CHCEMY ZAPRZESTAĆ NASZEJ DZIAŁALNOŚCI ONLINE.

OGŁASZAMY, IŻ WSZYSTKIE NASZE ZAPLANOWANE SEMINARIA ONLINE ODBĘDĄ SIĘ ZGODNIE Z PODANYM PROGRAMEM, ZAŚ ICH CENĘ OBNIŻAMY O 50% (CO STANOWI POŁOWĘ KWOTY PODANEJ W INFORMACJACH ODNOŚNIE POSZCZEGÓLNYCH SEMINARIÓW)   .

WYSYŁKI KSIĄŻEK PONOWNIE ODBYWAJĄ SIĘ NA BIEŻĄCO (NIE PROWADZIMY WYSYŁEK DO PACZKOMATÓW)

  

 

Przez ostatnie lata bardzo skupiliśmy się na tym, by przekazać to, co wiadomo na temat traumy relacyjnej, ponieważ jest to ten rodzaj traumy, który jest najbardziej brzemienny w konsekwencje psychopatologiczne.

Bardzo wiele dla zrozumienia "toksyczności" tego rodzaju traumy wniosły seminaria, jakie zgodził się dla nas poprowadzić dr Enrico Constantini - jeden z pierwszych współpracowników Giovanni Liottiego - na temat destrukcyjnej agresywności międzyludzkiej. Przedstawił nam socjologiczne i psychologiczne wyjaśnienia jej genezy. Czas pokaże, czy ze względu na dynamikę motywacyjną sprawcy traumy relacyjnej wprowadzony zostanie pierwszy podział sytuacji potencjalnie traumatycznych.

Wiele mówiliśmy na naszych seminariach również o dynamice motywacyjnej u osoby znajdującej się w sytuacji potencjalnie traumatycznej i o mechanizmie traumatyzacji. Wiele dzisiaj mówi się o tym, że sytuacja potencjalnie traumatyczna zmienia się w traumatyczną dlatego, iż osoby, które musiały z taką sytuacją się zmierzyć pozostają później samotne i nie otrzymują należytego wsparcia.

Odwołując się do tego, co do zrozumienia optymalnego rozwoju i traumatycznego rozwoju wnosi teoria poliwagalna Porgersa oraz ewolucjonistyczna teoria motywacji Liottiego, mówiliśmy o tym, jakie sytuacje mogą być potencjalnie traumatyczne w różnych okresach rozwoju: od niemowlęctwa, przez okres przedszkolny, szkolny, dojrzewania aż po dorosłość.

Wiele też miejsca poświęciliśmy temu, jakie wskaźniki werbalne i niewerbalne komunikacji z dorosłym pacjentem już na pierwszej sesji terapeutycznej pozwalają terapeucie zrozumieć, że może mieć przed sobą osobę po traumie rozwojowej.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Neuroosobowość PNEI - webinar

Po seminarium na temat psychosomatyki PNEI, zapraszamy na kolejne. Tym razem przedstawimy na nim to, co paradygmat PNEI wnosi do rozumienia osobowości, czyli o neuroosobowości PNEI mówić będziemy.

 

  • Hanna Michalska

interpodmiotowość a spektrum autyzmu - webinar

Mówiliśmy już wiele na temat tego, że bezpieczny styl przywiązania stanowi dla dziecka trampolinę dla dalszego rozwoju.

Rozwijając ten wątek, mówiliśmy o rozwoju interpodmiotowości pierwotnej i wtórnej (pierwszorzędowej i drugorzędowej, jak kto woli).

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

o efekcie jeżozwierza - czyli jak podać rękę skrzywdzonemu dziecku - seminarium online

UWAGA SEMINARIUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE NA 27 KWIETNIA 2020 R. 

Odwołując się do teorii poliwagalnej Porgesa, do ewolucjonistycznej teorii motywacji Liottiego, i "bezgłośnego języka" Hulla na takie seminarium zapraszamy już w marcu.

A zapraszamy rodziców zastępczych, rodziców adopcyjnych, biologicznych rodziców też zapraszamy.

Zapraszamy wszystkich, którzy wierzą w to, iż "samo posiadanie dziecka tak uczyni z ciebie rodzica, jak posiadanie fortepianu uczyni z ciebie pianistę"

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Rekonstrukcyjna terapia interpersonalna Lorny Smith Benjamin - seminarium online

Począwszy od analizy dynamiki motywacyjnej dziecka, którego rodzic jest jednocześnie źródłem strachu (aktywacja systemu motywacyjnego obrony) i źródłem ukojenia (aktywacja systemu motywacyjnego przywiązania), która stanowi istotę przywiązania zdezorganizowanego w pierwszym dzieciństwie, poprzez rozwój strategii kontrolujących w okresie przedszkolnym, postaramy się przedstawić jak poczynając od tego typu interakcji dziecko-rodzic rozwijają się różne ścieżki psychopatologii. Mówiliśmy bowiem o tym, iż przywiązanie zdezorganizowane w pierwszym dzieciństwie stanowi jądro psychopatologii, ale w trakcie dalszego rozwoju muszą zaistnieć inne czynniki, by rozwinął się obraz kliniczny opisywany przez kryteria DSM.

Lorna Smith Benjamin, bazując na koncepcji wewnętrznych modeli operacyjnych przywiązania Bowlbiego stworzyła swoje kategorie ich opisu Structural Analysis of Social Behavior (SASB) oraz innowacyjną terapię pacjentów z zaburzeniami osobowości - rekonstrukcyjną terapię interpersonalną (IRT).

Czytaj więcej