Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej Liottiego (psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna) - szkolenie

Uwaga termin ostatniego seminarium to 25 stycznia 2019 r.

Szkolenie zostanie powtórzone w 2019 r., w dniach 13 i 27 marca oraz 10 i 24 kwietnia, w godzinach od 20.00 do 22.00.

O czym mówiliśmy na pierwszym seminarium można zobaczyć tutaj

Po raz pierwszy w Polsce mamy przyjemnośc zaproponować podejście psychoterapeutyczne zaliczane do trzeciej fali podejścia poznawczo-behawioralnego, czyli podejście poznawczo-ewolucjonistyczne, opracowane przez Giovanni Liottiego, który zintegrował podejście poznawcze z teorią przywiązania, teorią ewolucji, biologią ewolucjonistyczną, antropologią ewolucjonistyczną i neuronauką.    

System motywacyjny przywiązania jest z pewnością jednym z najbardziej znanych. Czytelnicy książki o traumatycznym rozwoju wiedzą już, iż systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego (na którym umieszcza autor interpersonalne systemy motywacyjne) Liotti wymienia co najmniej pięć: przywiązania, opieki, seksualny (związany z tworzeniem się pary), rangi i parytetowej współpracy. Jak z tego wynika sam system przywiązania to zbyt mało, by wytłumaczyć mechanizm traumy relacyjnej, zwłaszcza wówczas, gdy pojawiają się strategie kontrolujące przywiązania, występujące po wczesnodziecęceym przywiązaniu zdezorganizowanym. Aktywności każdego z tych systemów odpowiada charakterystyczna sekwencja następujących po sobie emocji związana z zagrożeniem osiągnięcia celu lub też z jego osiągnięciem.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

O ludziach, którzy tworzą teorie psychologiczne i psychoterapię - nasz fundacyjny artykuł

Taki artykuł otworzy nasz pierwszy numer nowinek psychoterapeutycznych. Zawsze bowiem warto zacząć od ludzi, którzy tworzyli - dla nas już często historyczne i będące punktem odniesienia - teorie, ale jakby nie było, do dziś kształtują nasze myśli.

Zaczniemy od historycznego konfliktu Janeta z Freudem, Z tymże samym Freudem konfliktu z Ferencim. Konfliktu Bowlbiego z Melani Klein. 

Kochani teorie tworzą ludzie, postaramy się przybliżyć to, jak walczyli o swoje idee i ile przez to wnieśli do wiedzy, którą dziś czytamy z książek.

Taki będzie pierwszy numer naszych "nowinek". Siłą rzeczy będzie więc o koncepcji traumy

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Interpodmiotowość wg. badaczy Infant Research = znaczenie dla psychologii rozwojowej i psychoterapii

W dniu 7 lutego 2019 r. w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszmy na seminarium on line, na którym dr Maurizio Brasini przybliży nam koncepcje interpodmiotowości i jej znaczenia, koncepcji, która nie tylko przyczyniła się do zrewolucjonizwania wiedzy na temat rozwoju dziecka, ale też przełożona została na oddziaływania psychoterapeutyczne dzięki pracy The Boston Change Process Stady Grup. Badaczom, którzy do psychoterapii wprowadzili między innymi pojęcia "momentu teraz" i "niejawnej wiedzy proceduralnej" (jak z samej nazwy można wywnioskować - wiedzy, której pacjent na sesji terapeutycznej nie opowie"), syntonizacji, synchronizacji oraz koordynacji, a przede wszystkim w innym świetle pozwala interpretować znaczenie relacji terapeutycznej, jako głównego i swoistego czynnika terapeutycznego.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Spotkanie z autorami wydawanych przez nas książek

W maju 2016 r. mieliśmy wielki zaszczyt zaproponować Państwu spotkanie z twórcą podejścia poznawczo-ewolucjonistycznego - dr Giovanni Liottim. 

Tym razem zapraszamy na spotkanie z kontynuatorem myśli Giovanni Liottiego - dr Fabio Monticellim, który wraz z Giovanni Liottim napisał trzy bardzo ważne dla zrozumienia traumy i terapii traumy książki (informacje znajdziecie Państwo tutaj ) oraz autorką pierwszej z szykowanych przez nas polskich przekładów książki z psychoonkologii, dr Elisą Faretta 

Czytaj więcej