Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Interpersonalne systemy motywacyjne a przymierze terapeutyczne - szkolenie

UWAGA 

II EDYCJA SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ JESIENIĄ 2018 R. W POZNANIU 

W TERMINACH 28-29 WRZEŚNIA, 16-17 LISTOPADA, 23-24 LISTOPADA

W szkoleniu mogą uczestniczyc przede wszystkim uczestnicy szkolenia: "Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej"

Zapisy trwają do 15 maja br.

 

 

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej.

Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r.

Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta Weissa (które planujemy również na październik 2018 r. ) oraz szkolenia na temat zaburzeń seksualnych (włącznie z terapią sprawców przemocy seksualnej).

Osoby zainteresowane zapraszamy na szkolenie online, które poprowadzi dr Fabio Monticelli w dniach 23-24 marca br., a które jest wprowadzeniem do jesiennego szkolenia stacjonarnego informacje o szkoleniu tutaj 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej (psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna) - szkolenie

NOWE TERMINY SZKOLENIA:

20 KWIECIEŃ W GODZINACH OD 20.00 DO 22.15

27 KWIECIEŃ W GODZINACH OD 20.00 DO 22.15

15 MAJ W GODZ. OD 20.00 DO 22.15

6 LIPIEC OD 20.00 DO 22.15 

Ponieważ tym razem nacisk będzie położony bardziej na praktyke,

lekturami obowiązkowymi na szkolenie są:

G.Liotti, B.Farina:"Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego"

oraz

G.Liotti, F.Monticelli: "Systemy motywacyjne w rozmowie klinicznej. Podręcznik AIMIT"

 

System motywacyjny przywiązania jest z pewnością jednym z najbardziej znanych. Czytelnicy książki o traumatycznym rozwoju wiedzą już, iż systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego (na którym umieszcza autor interpersonalne systemy motywacyjne) Liotti wymienia co najmniej pięć: przywiązania, opieki, seksualny (związany z tworzeniem się pary), rangi i parytetowej współpracy. Każdemu z tych systemów odpowiada charakterystyczna sekwencja następujących po sobie emocji związana z zagrożeniem osiągnięcia celu lub też z jego osiągnięciem.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

nasza działalność wydawnicza i szkoleniowa

Jak już informowaliśmy wcześniej podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu naszej działalności, która coraz bardziej wychodzi poza działania statutowe Fundacji.

Powołaliśmy więc nową strukturę - Centrum Psychologii Relacyjnej, które od następnego tygodnia prowadzic będzie i rozwijać dotychczasową działalność wydawniczą i szkoleniową zainicjowaną przez Fundację Przyjaciele Martynki

Od następnego tygodnia obowiązywąć będą inne, niższe ceny na książki, które już się ukazały oraz te, które się ukażą (renegocjujemy ostatnie kontrakty wydawnicze i finalizujemy nowe). Dzisiaj możemy napisać jedynie, że od poniedziałku nowa cena książki G.Liotti, B.Farina: "Traumatyczny rozwój. Etiologia, klinika i terapia wymiaru dysocjacyjnego" wynosić będzie 47 zł. 

W związku z powyższym Centrum przejmuje też wszystkie zobowiązania finansowe Fundacji Przyjaciele Martynki w tym zakresie.

Do czasu zakończenia prac nad nową stroną internetową, informacje o książkach i szkoleniach podawane będą na niniejszej stronie Fundacji.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Control-Mastery Theory - szkolenie dla psychoterapeutów

Zainteresowanych tym szkoleniem informujemy, iż termin szkolenia przesunięty został na jesień 2019 r. Dokładną datę podamy na początku 1019 r.

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego Mastery-Control Theory -podejścia psychoterapeutycznego opracowanego i weryfikowanego przez Josepha Weissa i Harolda Sampsona oraz San Francisco Psycotherapy Research Group zaczynając od lat pięćdziesiątych mininego wieku. Podstawowe idee tego podejścia zainteresowani znajdą w naszym tłumaczeniu artykułu, zamieszczonego na stronie Mastery-Control Theory Italian Group, które dzięki uprzejmości jednego z założycieli grupy - dr Francesco Gazzillo - możemy udostępnić na naszej stronie Krótki wstęp do Mastery - Control Theory

Czytaj więcej