Fundacja Przyjaciele Martynki

  • Hanna Michalska

Zastosowanie kliniczne teorii polimotywacyjnej (psychoterapia poznawczo-ewolucjonistyczna) - szkolenie

ZASTOSOWANIE KLINICZNE TEORII POLIMOTYWACYJNEJ:

EMOCJE PACJENTA I TERAPEUTY JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI"

 Miło nam poinformować, że szkolenie odbędzie się w Warszawie i Poznaniu. 

Już możemy podać daty szkolenia w Warszawie: 2-3 luty 2018 r. i Poznaniu: 18-19 marzec 2018 r. 

 

System motywacyjny przywiązania jest z pewnością jednym z najbardziej znanych. Czytelnicy książki o traumatycznym rozwoju wiedzą już, iż systemów motywacyjnych z poziomu limbicznego (na którym umieszcza autor interpersonalne systemy motywacyjne) Liotti wymienia co najmniej pięć: przywiązania, opieki, seksualny (związany z tworzeniem się pary), rangi i parytetowej współpracy. Każdemu z tych systemów odpowiada charakterystyczna sekwencja następujących po sobie emocji związana z zagrożeniem osiągnięcia celu lub też z jego osiągnięciem.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

rezyliencja rodziny - seminarium

W dniu 12 grudnia wgodzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy na seminarium on line poświęcone koncepcji rezyliencji rodziny oraz modelowi pracy z rodziną opartym na doświadczeniach Fromy Wolsh.

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Interpersonalne systemy motywacyjne a przymierze terapeutyczne - szkolenie

UWAGA 

II EDYCJA SZKOLENIA ODBĘDZIE SIĘ JESIENIĄ 2018 R. W POZNANIU 

W TERMINACH 28-29 WRZEŚNIA, 16-17 LISTOPADA, 23-24 LISTOPADA

 

 

Miło nam ogłosić program nowego szkolenia dotyczącego psychoterapii poznawczo - ewolucjonistycznej i przymierza terapeutycznego. Mamy nadzieję, że szkolenie może ofiarować psychoterapeutom - niezależnie od ich orientacji psychoterapeutycznej- cenne wskazówki do rozumienia procesu terapeutycznego i narzędzia, które będą pomocne w ich pracy psychoterapeutycznej.

Szkolenie jest wprowadzeniem do kolejnego szkolenia o przymierzu terapeutycznym konstruowanym w oparciu o system motywacyjny parytetowej współpracy, który w największym stopniu przyczynia się do wzrostu zdolności metapoznawczych (które Fonagy nazywa zdolnościami mentalizacji), możliwości jego załamania się w trakcie psychoterapii i jego przywracaniu. Pierwsze szkolenie o konstruowaniu przymierza terapeutycznego planowane jest na jesień 2018 r.

Szkolenie o systemach motywacyjnych jest też wprowadzeniem do szkolenia będącego wprowadzeniem do Master Control Theory, czyli psychoterapii opartej o plan pacjenta Weissa (które planujemy również na październik 2018 r. ) oraz szkolenia na temat zaburzeń seksualnych (włącznie z terapią sprawców przemocy seksualnej).

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Od przywiązania do interpodmiotowości - konferencja

  

"Od przywiązania do interpodmiotowości.

Teoria, badania, psychoterapia"

Międzynarodowa Konferencja

Pod patronatem

Polskiej Federacji Psychoterapii

19 maja 2017 r. Poznań  

 

 

Na Konferencji mówić będziemy o tym, co teoria przywiązania wniosła do podejścia poznawczego oraz psychoterapii w każdym jej nurcie powodując głębokie ich przeobrażenia określane jako "zwrot relacyjny", ale też o znaczeniu ciała i emocji w psychoterapii dzieci, młodzieży i dorosłych stosownie w trakcie lub po tym, co Giovanni Liotti i Benedetto Farina określają jako "traumatyczny rozwój" oraz o konieczności integracjii w psychoterapii podejścia top down z podejściem bottom up, zwłaszcza w przypadku zaburzeń dysocjacyjnych tak charakterystycznych dla pacjentów po traumatycznym rozwoju.

Bazą dla problematyki poruszanej na konferencji będzie teoria przywiązania oraz koncepcja interpodmiotowości Liottiego

Teoria przywiązania zwłaszcza odnosząca się do przywiązania zdezorganizowanego (uznawanego za jądro rozwoju przyszłych zaburzeń psychopatologicznych) we wczesnym dziciństwie i następujących po niej strategii kontrolujących przywiązania u dzieci w wieku przedszkolnym oraz interepersonalne systemy motywacyjne w nie zaangażowane (z omówieniem seksualnej strategii kontrolującej, o której jeszcze do niedawna mówiliśmy jako hipotetycznej).

Koncepcja interpodmiotowości Liottiego i reprezentacji "ja- w relacji - z innym" i generalnie ewolucjonistyczna teoria motywacji pomocna nam będzie w zrozumieniu zaburzeń psychopatologicznych na przykładzie zaburzeń dysocjacyjnych.   

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

Lousanne Trilogue Play-LTP - seminarium

W dniu 5 grudnia, 14 grudnia 2017 r. oraz 8 stycznia 2018 r. w godzinach od 20.00 do 22.00 zapraszamy cykl seminariów on line "Lousanne Trilogue Play-LTP".

Dzięki teorii przywiązania wiemy, jak ważna jest dla dziecka relacja z pierwotnym opiekunem. Teoria ta przyczyniła się zresztą do pojawienia się nowych pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Na seminariach mówiliśmy o teorii polimotywacyjnej Liottiego i poliwagalnej Porgesa oraz tym, jak znajomość dynamiki systemów motywacyjnych zaangażowanych w odpowiedź na sytuację potencjalnie traumatyczną pozwala nam zrozumieć tak istotę procesu traumatyzacji, jak i dobrać właściwe metody pomocy psychoterapeutycznej. 

Czytaj więcej

  • Hanna Michalska

neurobiologia narodzin matki - seminarium

Mówimy o narodzinach dziecka i nieciągłości jego rozwoju w postaci przejscia od jego życia płodowego do tego po narodzinach. Matka tekiego przejścia też doświadcza. Naturalnym jawi się to w przypadkach matki biologicznej. W przypadku matki adopcyjnej, albo zastępczej jak by to wyglądała na poziomie biochemicznym?

Czytaj więcej